منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

درد دست ‌چپ ‌را جدي ‌بگيريد

پروفسور معصومعلي معصومي

علت درد در دست چپ را مي توان به دو دسته تقسيم بندي نمود: 1-دردهايي كه مربوط به خود دست مي باشند . 2- دردهايي كه منشاء بروز آنها در جايي ديگر است ولي به ناحيه دست كشيده مي شوند. اين نوع دردها را دردهاي راجعه مي نامند. دست هم مثل همه قسمت هاي مختلف بدن از عناصري تشكيل شده است يعني داراي عضله ، مفصل، اعصاب، پوست و … مي باشد. طبعا هر نوع عارضه يا بيماري كه در مفاصل يا عضلات دست باشد به صورت درد در محل عارضه خود را نشان مي دهد و ممکن است به مناطق مجاور آن نيز كشيده شود. از ويژگي هاي اين درد اين است كه با حركت دادن دست و يا در صورتي كه فشاري مثل برداشتن جسم سنگين به دست وارد شود، اين درد شدت پيدا مي كند. اين نوع درد ها را دردهاي موضعي مي‌نامند. البته ممكن است در حين معاينه مفصل متورم هم باشد(و يا ساير علائم ديگري كه از بحث ما خارج است ). دردهاي دسته دوم منشاء خارج از دست دارند و خود به دو گروه تقسيم مي شوند. دردهاي عصبي كه در آن منشاء ايجاد درد در گردن است. توضيح اينكه چون اعصاب حسي و حركتي دست از گردن خارج مي‌شوند (يعني از كنارهاي جانبي مهره هاي گردن و از سوراخ هاي كوچكي خارج مي‌شوند ) لذا هر گونه تورم ، بيماري و يا عارضه اي( مثل دررفتگي ديسك گردن) ايجاد شود اين رشته هاي عصبي تحت فشار قرار مي گيرند و درد به دست كشيده مي شود. اين دردها در مسير اعصاب مربوطه مي باشد و در بيشترموارد از ناحيه شانه شروع شده و در پشت بازو و ساعد در مسير اعصاب احساس مي شوند. در اينجا ناحيه گردن حساس است بطوري كه كم و بيش و با دقت و توجه بيمار و پزشك مشخص مي شود كه در گردن نيز درد يا حساسيت در موقع فشار دادن وجود دارد .

گروه ديگري از بيماري ها كه درد آن به ناحيه دست كشيده مي شود بيماري هاي قلبي مي باشند. در اينجا موضوع مقداري متفاوت است. منشاء درد در واقع خود قلب است ولي پيام هاي درد وقتي كه به سمت مغز مي روند چون اعصاب قلب در كنار اعصاب دست قرار دارند(مثل دو عدد سيم برق كه در كنار همديگر حالت اتصالي پيدا مي كنند )در موقع برگشت پيام درد، بيمار آن را در دست نيز احساس مي كند. از ويژگي هاي اين درد اين است كه به صورت مبهم بوده و در يك نقطه يا مسير يك عصب و يا در محل يك مفصل نيست، بلكه در سطح داخلي بازو وساعد و بصورت پراكنده وجود دارد كه با لمس گردن و فشردن نيز شدت پيدا نمي كند. در اغلب مواقع اين درد بخشي از دردهاي قلبي است كه در جلوي سينه، جلوي گردن، چانه و تا حدي در ناحيه پشت ( كتف ) بوده و قسمتي از درد نيز در دست وجود دارد. ممكن است اين درد با فعاليت بدني و انجام ورزش شدت يابد. با انجام آزمايشات مخصوص به راحتي مي توان اين دردها را از همديگر تشخيص داد. بيماراني که داراي عوامل شناخته شده خطر ساز در بروز بيماري قلبي مي باشند بايد در صورت وجود درد مبهم در سطح داخلي بازو، ساعد و چانه به اين امر مشكوك شده و به سادگي از كنار آن نگذرند. بلکه سريع توسط پزشک متخصص قلب معاينه شوند. ياد آوري مي شودكه عوامل خطر ساز در بروز بيماري هاي قلبي شامل مصرف سيگار، مصرف زياد چربي، اختلال در چربي خون، چاقي و به خصوص چاقي شكم، ورزش نكردن، فشار خون، بيماري قند و … مي باشد.