منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

دغدغه‌هاي ‌دم‌ عيدي

salmand2

ب.سايه

اين روزها در باره انرژي هاي مثبت و منفي مطالب زيادي مي‌شنويم، اين‌که مثبت انديشي و مثبت سخن گفتن در رقم خوردن اتفاقات خوب زند گي نقش دارد.

در آستانه حلول سال نو هستيم و با مقدمه اي که حضورتان عرض کردم واضح است که نمي خواهم حال خوشتان را با خاکستري و سياه کردن کلماتم خراب کنم.

قرار شد در آستانه عيد نوروز مثبت فکر کنم و بنويسم اما صداي ترقه درهنگام نوشتن و زنده شدن دغدغه چهارشنبه سوري که با بدعت هاي مردم آزارانه با دست خودمان آتشي خاکستر کن بر آن زده‌ايم، مثبت انديشي را از خاطرم مي ربايد.

ديدن ماهي قرمزهايي که در وان هاي آلوده دست فروشان، بي‌پناه در هم مي لولند وهر سال قرباني سفره هاي هفت سيني مي شوند که به اشتبا در کنار سين هاي آن قرار گرفته اند، روحم را مي آزارد و مثبت فکر کردن را از ذهنم مي زدايد.

دوست دارم مثبت بيانديشم و مثبت برايتان بنويسم، از شکوفه‌هاي بهاري، عطر دلپذير فضاي نوروزي، هيجان گرفتن عيدي و عيد ديدني، جنب و جوش ديدني مردم براي خريدهاي نوروزي، بوي گندمي که مادران مهربان براي سبزه عيد در آب مي کنند اما اسم مادر که مي آيد ياد تراژدي خانه سالمندان مي‌افتم و تصورچشمان منتظر مادران و پدران و روح زمخت فرزندانشان حس از گل و بلبل نوشتن را مي ربايد.

ديدن ساختمان هاي زشت و بي قواره اي که هر روز از پنجره دفتر روزنامه  به آنها چشم مي دوزم و دلتنگي براي فضاي معماري اصيل و قديمي که جاي خود را به اين ريتم‌هاي ناموزون داده است مثبت انديشي را در روحم کمرنگ مي کند.

از ته دل دوست دارم تنها و تنها حس خوب و مثبت را برايتان تداعي کنم، اما يادآوري اين نکته که خانه تکاني عيد دارد به خانه تکاني دلهايمان پوزخند مي زند و خيلي از ما خاک هاي کينه، دشمني، حسد و تنگ نظري را با دريغ محبت و عشق دست نخورده باقي مي گذاريم.

باور کنيد نمي توانم مثبت فکر کنم وقتي به پتانسيل هاي بزرگ گردشگري استانم مي انديشم و مي بينم در آستانه نوروز فقط اندکي از آن را به کار گرفته ايم.

به بزرگواري خودتان تلخي اين يادداشت را به حلاوت تمامي مطالب «شهرمن» ببخشيد و با خانه تکاني دلتان از هواي دلنشين بهاري لذت ببريد. سالي پر از خير و خوشي برايتان آرزومنديم.ديگر استان ها عقب نماند.