منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

سرمقاله شماره اول

چرا «شهر من»؟

بنفشه رضايي – مدير مسئول

خداوند را شاكرم كه «شهر من» پس از سال‌ها زندگي در دنياي ذهن و ايده، موجوديت يافت و به دنياي قابل تجربه پا نهاد تا ما را قادر سازد؛ اگر چه با محدوديت صفحات؛ صادقانه واقعيت‌هاي خوب و بد ديارمان را منعكس نماييم.

چرا «شهر من» ؟

اين واژه نه تنها پژواك شكل خاصي از اقليم و ميهنمان است، بلكه مجموعه اي است از زبان، فرهنگ و تمدن ديرپا و ارزشمندمان كه مصمم هستيم به دور از واژگان نا مأنوس و نيازمند كتب مرجع، آنچه را كه لازم است براي مردم شهرمان بنويسيم تا در نهايت قضاوت شما را با ديده منت پاس بداريم.

با توجه به اين كه «شهر من» افتخار ديدارتان را دو هفته يك بار دارد، كوششمان بر اين است تا بتوانيم موضوعات و مطالبي را ارائه نماييم كه عليرغم وجود اطلاعات و ارتباطات گسترده در عالم مجازي، در مورد مسائل روز و مشابهت‌هاي زندگي مجازي با عالم واقع؛ مخاطب ما قادر شود تا صحيح را از سقيم و حقيقت را از مجاز تشخيص دهد.

اهدافمان اين است:

1- خبرهايي در اين نشريه جاي كار دارند كه اختصاصي باشند و انتشار آن‌ها از اهميت ويژه‌اي برخودار باشد.

2- بازنشر، تشريح و پيگيري اخبار و رويدادهايي كه به هر نحوي با توسعه و پيشرفت شهر و استانمان‌مان پيوند داشته باشد.

3- انعكاس واقعيت‌هاي جامعه و اقدامات مراجع ذيصلاح در جهت بهبود معضلات موجود با هدف جلب و تشويق مردم تا رسيدن به وضع مطلوب.

4- گسترش نشريه با كمك همدلان و هم پيمانان صاحب نظر به ساير شهرهاي استان و همچنين استان‌هاي همجوار.

5- تخصيص يك صفحه و يا ويژه نامه‌اي به نام زنان، به عنوان نيمي از نيروي محركه جامعه با هدف پيگيري مطالبات و انعكاس فعاليت‌ها و معضلات جامعه بومي آنان.

6- معرفي چهره‌هاي مطرح و گمنام ادبي، هنري، علمي و فرهنگي كه در ارتقاء فرهنگ و ادب اين خطه اثر گذار بوده و مي باشند.

7- پرداختن به مشكلات و مسائل زيست محيطي منطقه.

«شهر من» مي نويسد؛ قضاوت و تصميم گيري با شما