منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

سرمقاله شماره سوم

شهري كه در باران مي‌لرزد

بنفشه رضايي – مدير مسئول

از خيلي ها شنيده ام که مي گويند وقتي يک قطره باران به زمين مي‌خورد تمام شهر به هم مي ريزد و همه چيز حالت عادي خود را از دست مي‌دهد. عابران به همديگر تنه مي زنند، ماشين ها تصادف مي‌کنند، رانندگان دائم بوق مي زنند، مردم عصبي مي شوند، آب گرفتگي عبور و مرور را مشکل مي کند، برق قطع مي شود، گاز دچار افت مي‌شود، تاکسي ها مسافران را سوار نمي کنند و …

گرچه مردم با کمي اغراق اين وقايع را بازگو مي کنند اما حقيقت امر اين است؛ علاوه بر اين که مردم ما خودشان هم مديريت بحران را بلد نيستند، برخي مديران نيز به دليل زير ساخت هاي نامناسب،کمبود امکانات و گاهي بي برنامگي، نمي توانند به خوبي از پس انجام وظايفشان برآيند.

اگر اين زير ساخت ها فراهم بود، در بارندگي و سيل اخير، 40 تا 50 ميليارد تومان خسارت به بخش هاي مختلف کشاورزي، دام، مسکن، جاده‌هاي روستايي و نيز برخي از ساختمان ها وارد نمي شد.

اگر سازمان هاي آموزشي و رسانه ها به خصوص صدا و سيما کارشان را به درستي انجام مي دادند، هر ساله ده ها نفر به دليل مصموميت با گاز منوکسيد کربن در خانه هايشان جانشان را از دست نمي دادند و به خاطرضعف آموزشي و وجود خودروها و جاده هاي غير استاندارد، هر ساله صدها نفر در زمستان به کام مرگ فرو نمي رفتند.

بنابر گزارش پزشکي قانوني در سال گذشته 626 نفر در کشور به دليل استفادة نادرست از وسايل گرمايشي و رعايت نکردن اصول ايمني خفه شده اند.

اگر ساخت معابر، خيابان ها و ساختمان ها از نظر فني بدون مشکل بود با يک بارش يک ساعته سيلي عظيم جاري نمي شد و مردم را خانه نشين نمي کرد. در بارش هاي اخير حدود نود نقطه از سطح شهر کرمانشاه دچار آب گرفتگي شد و آب علاوه بر پياده روها و کوچه ها، به خانه هاي مردم هم چنگ اندازي کرد.

معابر يخ زده هر سال به دليل عدم توانايي متوليان در کنترل يخ زدگي سطح معابر، اين همه سالمند و کودک دست و پا شکسته را راهي بيمارستان نمي کرد. اميدواريم امسال زمزمه هاي در پيش بودن يخبنداني سخت درست نباشد و به گفتة مدير کل ستاد مديريت بحران استانداري اين موضوع تنها يک شايعه باشد.

اگر سازمان هاي اجتماعي و حمايتي قدري خود حمايت مي شدند و دلسوزانه تر به آسيب ديدگان جامعه مي نگريستند، کارتن خواب هاي زن در سرماي طاقت فرساي زمستان تنها سر پناه شبانه شان را از دست نمي‌دادند و بدون پناه در اين شهر رها نمي شدند و به گفتة رئيس انجمن غير دولتي افراي سبز، کرمانشاه اکنون با کمبود 18 سرپناه شبانه براي کارتن خواب ها مواجه نبود.

با توجه به تجربه اي که از بارندگي هاي اخير در استان داشته ايم اگر در جهت کاهش حوادث ناشي از بارندگي‌هاي بعدي اقدامات و هماهنگي‌هاي لازم به عمل نيايد و براي رفع موانع بحران، زيرساخت هاي لازم فراهم نگردد، آنگاه پديده اِل نينو نگران کننده خواهد بود.