منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

سرمقاله شماره ششم

حق مردم کرمانشاه در تحولات اقتصادی اخیر

عبدا… قدسی

اکنون که به همت مردان سياست و در سايه پايداري شکوهمند ملت ايران، نزديک به دو هفته است قراردادهايي به ارزش 50 ميليارد دلار با کشورهاي ايتاليا و فرانسه منعقد و به امضاء رسيده، و مي رود در آينده اي نزديک بخش بزرگي از اتحاديه اروپا و کشورهاي پيشرفته شرق به سوي ايران روانه شوند و قراردادهاي مشابهي به امضاء برسانند.

مردان سياست امروز تنها سياستمداراني نيستند که طراح بسته اقتصاد ملي به کمک سرمايه گذاري خارجي باشند، گذشته ما مردان با کفايتي مانند اميرکبير را در اين عرصه تجربه کرده است. مردي که در وانفساي سقوط اقتصادي ايران در دوران قاجار مصمم بود تا براي برون رفت از رکود و بدهي هاي کلان که توسط شاهزاده هاي قاجار به کشور تحميل گرديده بود، توان و فرهنگ ملي را با توجه به پيشرفت هاي تکنولوژي غرب توأمان به کار گيرد و از ويژگي هاي ايران و ايراني بدون پذيرش نسخه هاي استعمارگران و با اتکا به تجار و صنعتگران داخلي، طرح توسعه همه جانبه و رونق کسب و کار را سامان دهد.

اين ميراث پايدار اينک جان مايه فعاليت و خلاقيت سياست گذاران جمهوري اسلامي ايران گرديده چرا که هم امير کبير و هم بخش قابل توجهي از دولت مردان ما از طبقه محروم و دل در گرو محرومين جامعه دارند.

در اين تکان اقتصادي مردم کرمانشاه که نصيبشان بالاترين آمار بيکاري در ميان استان هاي کشور بوده است، حق دارند که از اين سرمايه حقي بگيرند و چشم انتظار طرح هايي باشند که بتواند آبي به آسياب اقتصاد ناکام اين منطقه بريزد و چرخ صنعت ضعيف استان را بچرخاند.

در اين احوال چه کرمانشاه به مرادش برسد و چه ناکام بماند بيشترين سهم واقعه برگردن نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي است و تاريخ روزي در موردشان قضاوت خواهد کرد.