منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

سهم‌ اقتصاد‌ لَنگ‌ کرمانشاه‌ در پسابرجام

Eghtesad

شهرمن-گروه اقتصاد

این روزها که نمایندگان و مسئولین، در پی جذب سرمایه از پسابرجام و بودجه سال آینده جهت توسعۀ استان‌هایشان درتلاش بودند مردم استان ما نیز گوش به زنگ رسیدن خبرهای خوبی شدند که شاید آلام و دردهای ناشی ازشهروند بیکارترین شهر کشور بودن را کمی تسکین دهند.

استان ما با مشکلاتی دست به گریبان است که با تصویب این بودجه های قطره ای بعید است به این زودی دست از سرِ مردمان این مرز و بوم بردارد. این‌طور که شنیده می شود، 5هزار پروژه نیمه تمام وبال گردن استان شده و راه اندازیشان 20 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. این در حالی است که سهم اعتبارات عمرانی استانی کرمانشاه در بودجۀ سال آینده فقط 196 میلیارد تومان است. در این استان محروم، حدود 200 مدرسه کپری وجود دارد و کودکان این دیار در شهرهای مرزی هنوز قربانی مین‌های به جامانده از 8سال جنگ تحمیلی و آوارگی می شوند. قطاری که قرار بود خیلی زود صدای سوتش بلند شود، حدود 25 سال است که زمین‌گیر شده و خیال تکان خوردن هم ندارد. بر اساس آمارهای موجود 14 درصد مردم این دیار در بافت فرسوده زندگی می کنند و 18 درصد نیز در سکونتگاه‌های غیر رسمی ساکن هستند. در تشریح وضعیت فرهنگی و آمارهای فاجعه بار اعتیاد، طلاق و ایدز نیز سخن را کوتاه می‌کنیم. آیا مردم استان ما پس از سال ها، خبرهای خوش را درتحولات اقتصادی اخیر خواهند شنید؟