منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

مسابقات اسب سواري كورس بهاره در كنگاور برگزار شد

82062942-70702579

 

1395/02/18

هفتمين دوره مسابقات سواركاري كورس بهاره گودين كنگاور با حضور سواركاراني از پنج استان غرب كشور روز پنجشنبه به مسافت يك كيلومتر برگزار شد.

رئيس شوراي شهر گودين در حاشيه اين مسابقات به خبرنگار ايرنا گفت: اين مسابقات عصر امروز با معرفي نفرات برتر كورس هاي مختلف به كار خود پايان داد.
داوود مبرا افزود: اين رقابت ها در پنج كورس برگزار شد كه در گروه اول به دليل اينكه تعداد شركت كننده هاي اين گروه كم بود يك نفر به عنوان قهرمان معرفي شد و مقام اول به اسب سيسيناز با چابكسواري محمد خوشكام رسيد.
وي ادامه داد: در گروه دوم نيز، مقام اول به اسب نيلگون و با چابكسواري قاسم نجف پور رسيد.
وي اضافه كرد: همچنين اسب آينام با مالكيت و چابكسواري محمد خوشكام دوم و مقام سوم نيز با اسب كوهيال شجاع با چابكسواري عرفان قائدي رسيد.
رئيس شوراي شهر گودين در ادامه به نفرات برتر گروه سوم اين دور از مسابقات اشاره كرد و افزود: در اين گروه مقام اول به اسب بي نظير و با چابكسواري رضا طهماسبي رسيد.
مبرا افزود: در اين گروه اسب سزار با چابكسواري اكبر اسفندياري از شهرستان خرم آباد دوم شد و همچنين اسب آتش با چابكسواري علي ارتباطي سوم شد.
وي ادامه داد: در گروه چهارم نيز، مقام اول به اسب ذوالفقار با چابكسواري حسين بايند پور، مقام دوم به اسب طوفان با مالكيت و چابكسواري رضا طهماسبي و مقام سوم به اسب سينيوريتا با چابكسواري عرفان قائدي رسيد.
مبرا در پايان گفت: همچنين در گروه آخر(پنجم) مقام اول به اسب راش با چابكسواري سجاد عزيزي، مقام دوم به اسب پهلوان با چابكسواري آرام ميهمي و مقام سوم نيز به اسب شاهو با چابكسواري ابراهيم گلبداغي رسيد.
شهر گودين در 12 كيلومتري شرق كنگاور قرار دارد.
شهرستان كنگاور با 85 هزار نفر جمعيت در شرق كرمانشاه قرار دارد.