منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

مطالب شماره 56

دانلود فايل PDF شماره 56

1

 

Dr_M.Soltani كرمانشاه ‌در آينه/دکتر محمدعلي سلطاني

11 گزارش شهرمن از وضعيت بازار لوازم خانگي كوچك / ثبات ‌لرزان‌ قيمت‌ها‌ در ‌فصل ‌سرد

Slider Dr Masoumi ديابت‌ چگونه ‌منجر ‌به ‌بيماري ‌قلبي ‌مي‌شود؟ / پروفسور معصومعلي معصومي

hw55 هزينه‌ي ‌زنده ‌ماندن

lki4521 گزارشي از خطرات نماهاي ناکارآمد در ساختمان ها / تاج‌هايي‌ که ‌بر سر مي‌افتند

sokhan انجمن ‌ادبي ‌سخن كرمانشاه 

songhor اجراي طرح “کتابخانه همگاني” در شهرستان سنقر و کليايي / تبديل‌ کيوسک‌هاي ‌تلفن‌ به ‌کتابخانه