منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

من از خودم شروع می کنم!

photo-shahreman 01

موسس انجمن کاوش:

مردم‌ مي‌توانند‌ مشکلات‌ شهرشان‌ را‌ حل‌ کنند

شهرمن – مينا بهرامي تبار

سرانه مطالعه در كشور به طور ميانگين فقط  2دقيقه است!  با وجود چنين ضعفي در كشور انجمني فرهنگي تصميم به برداشتن قدمي دراين راه گرفته است.اين انجمن درحال تأسيس با شعار “من از خودم شروع مي كنم” شروع به فعاليت هاي فرهنگي كرده و با استقبال خوبي از طرف مردم و افراد فرهيخته جامعه روبه رو شده است. ايمان درخشي استاد دانشگاه و مؤسس انجمن کنکاش در مراسمي که براي تبادل نظر و شرکت در چالش کتاب برگزار شده بود، به شهرمن گفت: انجمن کنکاش، مخفف کانون نخبگان کرمانشاهي در امور شهري است و سازماني مردم نهاد و داوطلبانه است که کميته هاي مختلفي خواهد داشت و رسالتش تمرين در جهت بهبود نقص هاي اجتماعي ، کالبدي، فرهنگي و… مي باشد.

وي افزود: ايده تأسيس اين انجمن از يك سال پيش شكل گرفت و اعضاي اصلي آن را دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه ها تشکيل مي دهند. تمام رشته ها در كنار مي توانند كارايي مفيدي داشته باشند و دركنار هم براي مديرت شهر وداشتن شهري ايده آْل تلاش کرد. درخشي درخصوص فعاليت هاي اين انجمن گفت: تا کنون موضوعاتي مثل کار گروهي، فرهنگ تميز نگه داشتن شهر و ارج نهادن پاکبان ها، احترام به نظر مخالف ، چالش معرفي کتابي که مي خوانيم و هم اکنون چالش هديه کردن کتاب توسط اين انجمن درحال اجرا است. اين فعال فرهنگي بيان داشت: تا كنون حدود  50کتاب توسط انجمن اهدا شده است.

وي تلاش براي ارتقاي فرهنگ شهروندي، شناسايي و انتقال مشکلات و ارائه پيشنهاد در راستاي بهبود وضع موجود، را مطرح کرد و تصريح داشت:  چالش هاي مختلف براي بالا بردن سطح فرهنگي، با عنوان “من از خودم شروع مي کنم”. مطرح نمودن عادات غلط در شهرمان و سعي در برطرف نمودن و تصحيح آنهاو… از اهداف انجمن کنکاش مي باشد.

photo-shahreman 02

درخشي خاطرنشان کرد: كنكاش درلغت به معني مشورت كردن است اما متاسفانه چيزي كه درعرف جامعه جا افتاده عنوان جستجو كردن است.قصد انجمن اين است كه شاخه شاخه كار انجام دهد. متأسفانه بزرگترين مشكل شهر زيرساخت هاي شهري،مبلمان شهري، بافت هاي فرسوده وآلودگي هاي بصري وصوتي است.ما اين مشكلات را از هم تفكيك كرده و با ارائه راه كارهايي از به وجود آمدن دوباره آنها يا كمرنگ کردن آنها به شهروندان کمک مي كنيم.

درخشي ادامه داد: اكثر مشكلات شهر با ريشه يابي و كمك هاي فرهنگي قابل حل شدن هستند چون نهاد ها نه وقتش را براي پيگيري دارند نه بودجه اي كه صرف اين مشكلات كنند.اگر خود مردم بخواهند مي توان دركنار هم تمام اين مشكلات را به راحتي حل كرد.كافي است معني واقعي شعار “‌من از خودم شروع مي كنم” را به درستي درك وبه آن عملي كنيم.ما با اعتمادي كه به هدف خود داريم مردم شهر رابه سمت اين حركت هدايت مي کنيم .مهم انتخاب است اگر درست انتخاب كرد. در اين راه قطعاً موفق خواهيم شد و شهري عاري از مشكلات خواهيم داشت.

مؤسس انجمن کاوش گفت: حدودسه ماه پيش چالش هاي فرهنگي را شروع كرديم و مي خواهيم هرچندوقت يكبار يك موضوع را براي بهبود وضع فرهنگي شهر مورد بررسي قرار دهيم. چالشي که درحال حاظر درحال اجرا است “چالش هديه كتاب” است. هركسي كه تمايل به شركت در اين چالش را دارد مي تواند يك كتاب تهيه كرده آن را امضاء كند وبه نام خود به كافه كتاب پنج عصر تحويل دهد و افراد ديگر را با ويدويي به اين چالش دعوت كند.

درخشي ادامه داد: پس از اين چالش،‌چالش ديگري با عنوان”‌من كتابم را برداشتم”نيز درحال اجرا مي باشد. برنامه اين چالش معرفي يك كتاب در فضاي مجازي،مطالعه آن و درج يك چكيده كوتاه در ارتباط با كتاب در فضاي مجازي مي باشد. در اين چالش هم كساني كه كتاب را مطالعه نكرده اند موضوع كلي كتاب را متوجه مي شوند وهم مطالعه افراد بيشتر مي شود.برگزاري اين چالش بدليل استقبال از چالش “هديه كتاب ” انجام شد.

قامت پرويزي استاد دانشگاه هم در پايان اين مراسم ضمن تشكر از كساني كه درچالش کتاب شركت كرده اند گفت: كتاب خط قرمز من است. اين قدم فرهنگي بسيار بزرگ است. در ابتدا شايد اندك باشد اما با ادامه دادن اين طرح ماندگار خواهد شد.اين كار در مقابل كار يك جراح ارزش كمتري ندارد.افرادي كه  حركت فرهنگي انجام مي دهند قلب وروح جامعه را به يكديگرپيوند مي زنند و حيات مجدد و پويايي مجدد را به جامعه باز مي گردانند. وي افزود: در جامعه اي پويايي شكل خواهد گرفت كه مطالعه بالا باشد و كتاب به عنوان عضوي جدا نشدني در سبد زندگي درنظر گرفته شود. اميد است كه اين چالش ها هماهنند چالش آب يخ  كه همه درجريان آن هستند نيز بين المللي شود.