منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

موفقیت محصول حرکت است

قسمت پایانی

فخرالدین دوست محمد

28ae5ec

موفقيت، نتيجه ي غصه خوردن، نق زدن و شکايت کردن نيست. هر چند اين کار هم، نوعي عمل کردن و اقدام کردن است و نتايج ويژة خود را به بار مي آورد. يعني اگر تصميم گرفتيد براي رسيدن به جايگاه واقعي و خواسته هايتان، به نق زدن،گله وشکايت کردن بپردازيد، مطمئن باشيد که بي اجر و بدون نتيجه باقي نخواهد ماند. از نتايج اين عمل مي توان به از دست دادن زمان و فرصت هاي طلايي، تلف شدن انرژي هاي مثبت فکري و ذهني، تباه شدن استعدادها و توانايي هاي منحصر به فرد، از دست دادن دوستان، طلاق و از هم پاشيدن خانواده، افسردگي، اعتياد، آسيب و ضرر رساندن به اقتصاد مالي خانواده و جامعه، استهلاک روحي وجسمي و در نهايت خودکشي اشاره کرد.

سوالي که بطور مداوم بايد از خود پرسيد اين است که » آيا صلاح است براي رسيدن به خواسته ها، دست به هر اقدامي زد؟« يا»تبعات و کيفيت نتايج اين اقدام يا عمل چقدر جوابگوي نيازهاي فکري، روحي و رواني، جسمي و معنوي مي باشد؟«

موفقيت، محصول شناخت استعدادهاي منحصر به فرد

قانون حاکم بر طبيعت، علاوه بر حرکت و جنب و جوش، تنوع گرايي و شناخت تفاوت ها است که باعث به وجود آمدن گوناگوني و شگفتي هاي عالم طبيعت شده است. هيچ دو موجود زنده ي را پيدا نمي کنيد که براي بقاء و رسيدن به خواسته هايش، داراي زيست و رفتاري تقليدي و مشابه با ديگر گونه ها باشد. همة موجودات بنا بر اقتضاء، طبيعت و ويژگي هاي منحصر به فرد خود، دست به اقدام، تلاش و مبارزه مي زنند.

به عنوان مثال درميان حشرات بالدار ويا پرندگان، هر کدام به شيوة منحصر به فرد و متفاوت، براي رسيدن به مقصد و يا خواسته هايشان، پرواز مي کنند.

برخلاف قانون طبيعت و حيات وحش، بيشترانسان ها داراي هدف هاي محدود و فقيرانه هستند و همه، صبح تا شب در تلاشند تا يک جور و يک شکل و از مسيرهاي محدود به هدف ها و خواسته هايشان که شامل ماشين‌دار شدن، خانه دار شدن، پول‌دار شدن ، داشتن تحصيلات و در ادامه زندگي دوباره مدل ماشين را عوض کردن، نما و دکوراسيون منزل را تغيير دادن، باز هم پول بيشتر و ادامه تحصيلات و دوباره… برسند. تجسم کنيد براي رسيدن به اين چهار يا پنج قلم هدف و مقصد و طي کردن چهار يا پنج قلم راه و مسير به ميزان هدف ها، فضاي جامعه با چه ازدحام و آشفتگي انساني روبه رو خواهد شد.

گرم شدن زمين و آب شدن يخ ها، خشکسالي، آلودگي محيط زيست و نابودي گونه هاي مختلف گياهي و جانوري، جنگ وخونريزي،گرسنگي، کشتار بي رحمانة آبزيان، نسل کشي و… همه و همه نتيجه و محصول اقدامات فقيرانه و تنگ نظرانة، انسان تک بعدي و محدود نگر است که به قيمت رسيدن به هدف هاي محدود خود، اقدام به نابودي حيات وحش و طبيعت نموده است. انسان ها بر خلاف قانون طبيعت که بر اساس تفاوت ها، تنوع و گوناگوني به حيات سالم خود ادامه مي دهند، با تبليغات و جايزه دادن، تصويب قانون ها و نظريه هايي در تلاشند تا با از بين بردن سلايق، تفاوت ها، ديدگاه ها و توانايي هاي منحصر به فرد افراد و مسيرهاي متنوع براي رسيدن به هدف هاي متنوع در زندگي، يک الگوي زندگي يکسان و مشابه ، نگاه و ديدگاهي تک بعدي و غيرخلاقانه براي رسيدن به يک مقصد، طراحي و پايه ريزي نمايند. موفقيت را نمي توان صرفا از راه تقليد بدست آورد، بلکه بيشتر محصول شناخت و استفادة خلاقانه از استعدادها و توانايي‌هاي خاص افراد جهت نيل به خواسته ها و اهداف گوناگون و متنوع مي باشد.

حرف آخر

سکون، توقف و رکود هم مي تواند به عنوان يک راه و مسير انتخاب شود. نتايج وتبعات اين راه هم مشخص مي باشد. محصول وتوليد آن هم، تباه شدن و نابودي افراد و جوامع مي باشد. پس هر کسي بايستي به تناسب زمان وموقعيت مالي و شرايط روحي، جسمي و نوع توانايي تصميم بگيرد و حرکت کند ودست به اقدام زند.