بنفشه رضایی / مدیر مسئول
شماره 84 – اردیبهشت 1400

مجموع بیماران کووید19 در کشور به حدود دو میلیون و 359 هزار نفر رسیده است و حدود 68 هزار و 800 نفر جان باخته اند؛ اما هنوز بیانیه رسمی و شفافی از سوی دولت درباره برنامه واکسیناسیون اعلام نشده است.

حال که همه کشورها در کنار مرحله اول مواجهه با کوید 19 و استراتژیک فاصله گذاری های اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت فردی، به شروع مرحله واکسیناسیون و ایجاد ایمنی عمومی رسیده اند، مردم ما هم چشم به راه واکسیناسیون عمومی دارند و دلخوش به رخ دادن این اتفاق مهم هستند.

اما موضوعات مهمی این چشم انتظاری را آزار دهنده کرده و چشیدن لذت امیدوار بودن را کمرنگ کرده است. از جمله بی اطلاعی و ناآگاهی از چند و چون واکسیناسیون عمومی. مردم هنوز نمی دانند به صورت قطعی یا حدودی هر فرد در چه زمانی به پایان این انتظار می رسد و نوبت او در این صف طولانی کی خواهد بود. همچنین اطلاعاتی در زمینه وجود حق انتخاب برای واکسینه شدن در دسترس نیست و همچنین مشخص نیست که هر فرد برای انتخاب نوع واکسن‌اش آزادی خواهد داشت یا خیر.

موضوع دیگر، بی اعتمادی مردم نسبت به کفایت دولت در اجرای طرح واکسیناسیون است. مردم فراموش نخواهند کرد که دولت های اخیر، حتی در توزیع ساده اقلام معیشتی از جمله روغن و مرغ ناموفق بوده و همواره در اجرای چنین طرح هایی درست عمل نکرده است، چه رسد به فرآیند مهمی همچون اجرای واکسیناسیون عمومی!

هنوز وارد این مرحله نشده ایم، در مرکز و بسیاری از شهرستان ها زمزمه هایی از وجود تخلفاتی در توزیع واکسن میان گروه های دارای اولویت شنیده می شود که حتی واکنش برخی دادستان ها را برانگیخته است. دادستان کرمانشاه اظهار کرده در چند هفته اخیر که این فرآیند در کشور شروع شده، شاهد انتشار اخباری از تزریق واکسن به افرادی خارج از اولویت‌بندی‌ها در برخی از شهرها هستیم.

شهرام کرمی هشدار داده قطعاً دستگاه قضا با مدیرانی که با سوء استفاده از موقعیت و جایگاه خود اقدام به تزریق واکسن کرونا برای خود و یا اطرافیانشان خارج از نوبت کنند، برخوردی جدی و قاطع خواهد داشت. توییت یکی از اعضای شورای شهر کرمانشاه نیز موجب نگرانی است. در این توییت نوشته شده هرکسی از سهمیه پاکبانان واکسن کرونا زده باشد قطعاً انسان خائنی است. استاندار، فرماندار و دادستان باید برخورد کنند! حال در کنار این مسائل، تنوع واکسن ها از روسی و چینی و ایرانی و… نیز سؤال برانگیز است زیرا از آنجایی که هریک از اینها ممکن است ضریب ایمنی متفاوتی داشته باشند، ایمن سازی یکدست و همگانی را دچار چالش خواهد کرد.

دغدغه دیگر مردم، می تواند به نزدیکی پایان کار دولت فعلی مربوط باشد. آیا این دولت با وجود تمام مشکلات موجود انگیزه و توان مدیریت شرایط کرونایی، برنامه ریزی و آینده نگری جهت واکسیناسیون عمومی را دارد؟

و اما مهمترین و آزاردهنده ترین موضوع، حکایت قدیمی دارا و ندار در کشور ماست. با وجود دست‌هایی که می توانند داروهایی که توزیع‌شان تحت نظارت های قوی قرار دارد را، به بازار سیاه بکشانند و افزون بر این، شنیده هایی که از صدور مجوز برای چند شرکت خصوصی جهت وارد کردن واکسن توسط دولت خبر می دهد، چگونه می توان به اجرای عدالت در توزیع واکسن خوش بین بود؟

امیدوارم به جایی نرسیم که با همین قلم، فریاد کنیم چرا باید خون آقازاده ها و مرفهین از مردم مظلومِ تنگدست رنگین تر باشد؟ حتی اگر این اولویت در حد یک روز زودتر واکسینه شدن باشد.