منوی دسته بندی
پایگاه اطلاع رسانی

ادب و هنر

ادب و هنر

    به من ثابت شد کرمانشاه گهواره تمدن است هيچ هنري پايان ندارد هنوز پول چاپ «پپو» را بدهکارم استاد پرتو براي من مانند سعدي شيرازي است ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (شماره…