منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

ادب و هنر

ادب و هنر

گفتگو با فاطمه موسوی تصویرگر / سفارشات ‌هنری‌ شهرداری ‌در ‌دست ‌نابلدان به من ثابت شد کرمانشاه گهواره تمدن است هيچ هنري پايان ندارد هنوز پول چاپ «پپو» را بدهکارم…