منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

ادب و هنر

آيين‌نامه متفاوت‌ حزب ‌خران

  شهرمن- گروه فرهنگ همان‌گونه كه در شماره هاي پيشين اشاره شد، حزب خران در کرمانشاه شکل گرفت و نام«خر» براي اين حزب، نه به مفهوم الاغ يا درازگوش؛ بلكه…