منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

جامعه

دیواری که تاج مهربانی اش افتاد

شهرمن ـ گروه جامعه آغاز فصل سرد واژه‌ای تبلور یافت که خیلی زود به نامی آشنا برای مردم تبدیل شد و در قلب‌ها و صحبت‌های روزانه به عنوان موضوعی مورد…