منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

اسامی برندگان مسابقه جدول

اسامی برندگان جدول شماره 6

رمز جدول شماره 6 : جلوخان

1- سرکار خانم سوده نوری مهربانی

2- سرکار خانم زلیخا محمودی

اسامی برندگان جدول شماره 5

رمز جدول شماره 5 : محله کل هواس

1- جناب آقای فرزاد محمد زاده

2- سرکار خانم لیلا مرادی

اسامی برندگان جدول شماره 4

رمز جدول شماره 4 : دو هفته نامه شهر من

1- سرکار خانم زهرا فرهادی

2- جناب آقای محمد مهدی اعظمی

 

اسامی برندگان جدول شماره 3

رمز جدول شماره 3 : محله جوانشیر

1- سرکار خانم مریم خسروی

2- جناب آقای آرش قدسی

3- جناب آقای آریا صاحب

 

اسامی برندگان جدول شماره 2

رمز جدول شماره 2 : خانه خدیوی

1- جناب آقای صادق سهرابی

2- جناب آقای علی ذبیح منش

 

اسامی برندگان جدول شماره 1

رمز جدول شماره 1 خانه رنده کش

1- سرکار خانم فرزانه رضایی

2- جناب آقای بیژن کرمی