منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

به هر چالش و کمپيني چشم بسته وارد نشويد

te

عبدالله مرادي

در سال‌هاي اخير با رونق گرفتن شبکه‌هاي اجتماعي هر چند وقت يکبار شاهد چالش و کمپيني هستيم . اين کمپين ها هر بار از جنسي‌است  سياسي ،  اجتماعي ، تشويقي ، تحريمي ،اعتراضي و … در نتايجي که گاهي از اين کمپين ها به دست آمده نمي توان نفس آن را رد کرد. اين کمپين ها به مثابه پيام ،همچون رسانه است به مثابه ظرف که ماهيت آن ‌را مظروف آن تعريف مي کند.

يکي از خبرنگاران خارج از کشور مدتي کمپيني به عنوان »آزادي يواشکي« راه انداخت که تعدادي از زنان و دختران ايراني در نقاط مختلفي از ايران با نمادها ،آثار و نقاط مشخصي که نمايانگر حضور در ايران باشد بدون روسري اقدام به گرفتن عکس و ارسال آن به شبکه هاي اجتماعي مي کردند .

کمپين جديد اين خانم خبرنگار » حجاب مردان« است که مردان با پوشيدن  روسري در کنار خانم هاي بي حجابي که معمولا نسبت فاميلي با آنها دارند با گرفتن عکس در اين کمپين شرکت مي کنند.

به غيراز افرادي که از نظر اخلاقي و رواني دچار اختلال هستند کدام مرد عاقلي  را در جهان سراغ داريد که حاضر شود اين چنين خود را مضحکه خاص و عام کند و فرهنگ و هويتش را اين‌گونه زير سوال ببرد. در داستان‌هاي تاريخي مي‌خوانيم که پادشاهان هرگاه مي‌خواستند مردي را جريمه و او را تنبيه کنند لباس زنانه به تنش مي‌پوشاندند و در شهرمي چرخاندنش تا مايه عبرت ديگران شود .

متاسفانه امروزه عده‌اي تنها به خاطر اينکه از قافله جا نمانند با يک کمپين هدفمند با هم‌صدا  مي‌شوند بدون آن‌که در خصوص اين کمپين و دست‌هاي پشت پرده آن فکر کنند و يا سود و زيان اين عضويت را براي خود و جامعه در نظر بگيرند .

شبکه هاي اجتماعي فرصتي را به وجود آورده‌اند که افراد مختلف جامعه بتوانند به راحتي حرف خود را بزنند و اگر خواسته و يا پيامي دارند از اين رسانه براي شنيده و ديده شدن استفاده کنند اما افراد کمي هستند که از اين فرصت به طور صحيح استفاده مي کنند.

 بياييد به جاي استفاده نادرست از شبکه هاي اجتماعي مطالبات معقول ومفيد خود و جامعه را مطرح کنيم و به ارتقاء فرهنگ عمومي و يک زنگي سالم  در اجتماعي سالم  کمک کنيم نه اينکه با تصميمات هيجاني و احساسي تيشه به ريشه هويتمان بزنيم.