منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

تأمل

mobile

مهدي محبي

بشر به فکر فرو رفت به فکر ارتباط با آن سر دنيا . سر در گوشي گراهام فرو برد و فاتحانه لبخند زد. بشر دوباره در فکر فرو رفت و با کهکشان ها ارتباط برقرار کرد و از همسايه و اقوام بي خبر ماند. بشر در گل فرو رفت و غمگين شد.