منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

تدوین برنامه توسعه شهرستان‌ها با جدیت دنبال می‌شود

2055103

1395/02/12

استاندار کرمانشاه گفت: تدوین برنامه توسعه شهرستان‌ها یکی از اولویت‌های مهم مدیریت ارشد استان است که با جدیت در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمانشاه، اسدالله رازانی در نشست شورای برنامه ریزی استان، تدوین سند توسعه شهرستان ها را از اولویت های اصلی مدیریت ارشد استان دانست و گفت: تهیه و تدوین این سند راهبردی یک کار ارزشمند است که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، فرمانداران و دستگاه های اجرایی با جدیت در حال انجام است.

وی افزود: این برنامه توافقی مشترک میان مدیریت ارشد استان، فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی خواهد بود که بر اساس آن مشخص می‌شود در هر شهرستان باید با کدام اولویت ها و در کدام بخش ها فعالیت کنیم تا بتوان در ادامه شاهد اتفاق های مهمی در هر شهرستان باشیم.

این مدیر ارشد همچنین عنوان کرد: براساس این برنامه توسعه، علاوه بر مشخص شدن وظایف و کارهای محوله به هر دستگاه اجرایی، می‌توان به کنترل برنامه های در دست اجرا نیز پرداخت.

رازانی عنوان کرد: پس از آماده شدن اسناد شهرستان ها، تدوین نهایی این سند راهبردی در تیرماه با حضور همه دستگاه های ذیربط آغاز می‌شود.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: تهیه این برنامه توسعه می تواند اثرات مثبتی برای شهرستان ها در پی داشته باشد و همچنین مروری مجدد بر پتانسیل ها و استعداد های استان در مناطق و حوزه‌های مختلف باشد.

رازانی در ادامه به موضوع تدوین برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: این برنامه مهم راهبردی کشور در قالب برنامه های بخش ها و جداول جهت تصویب به مجلس ارایه شده است.

رازانی ادامه داد: جایگاه استان در این سند در بخش های مختلف زیربنایی و عمرانی، بهداشت و … باید مورد ارزیابی کارشناسانه قرار گیرد تا بتوان برنامه های توسعه را با آن تطبیق داد.

وی سپس به روند تشریح این سند در استان پرداخت و گفت: در این میان الزام هماهنگی دستگاه های اجرایی با وزارتخانه‌های مربوطه و هماهنگی دوباره با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یک پروسه زمان گیر خواهد بود و در چنین شرایطی می توان برنامه سند توسعه استان را با توجه به اطلاعات موجود و پتانسیل ها و استعدادها و ظرفیت ها هر حوزه تهیه و تدوین کرد.

استاندار کرمانشاه افزود: با تدوین این سند می توان تصویری قابل استناد از وضع موجود در حوزه های مختلف استان به دست آورد و بر این اساس به هدف گذاری پرداخته و سپس به سمت تحقق آن حرکت کرد.

وی با اشاره به اینکه این برنامه هم اکنون به مجلس ارایه شده است، عنوان کرد: می توان از طریق نمایندگان بر روند تصویب آن اثر گذاشت و با رایزنی منافع استان را در سند مصوب نهایی لحاظ نمود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز درخصوص برنامه توسعه شهرستان ها گفت: تا کنون نشست ها و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده و برنامه های 9 شهرستان به دستگاه های مختلف ارسال شده است.

الیاسی ادامه داد: برنامه توسعه پنج شهرستان باقی مانده نیز بزودی به ادارات ودستگاه های مختلف جهت دریافت نظرات اصلاحی فرستاده می شود و پس از دریافت نظرات اصلاحی و بررسی مجدد جهت تدوین و تصویب نهایی به شورای برنامه ریزی استان ارایه خواهد شد.

وی در ادامه به روند تدوین سند توسعه استان پرداخت و گفت: از دی ماه سال 94 روند تدوین برنامه توسعه استان در دستور کار قرار گرفت و تلاش می کنیم تا پایان خردادماه آن را برای تصویب ارایه کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ادامه داد: سند توسعه استان همان برنامه توسعه خواهد بود و ساختار آن مشابه سند توسعه ملی است.