منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

متن سخنرانی «دکتر محمد علی سلطانی» در دیدار علما و نخبگان با رئیس جمهور

images

1395/04/29

شهرمن – گروه خبر

دکتر محمد علی سلطانی، پژوهشگر و نویسنده کرمانشاهی، طی سفر اخیر دکتر حسن روحانی به کرمانشاه، در مراسم دیدار علما و نخبگان با رئیس جمهور، طی سخنانی مطالبی بیان داشت که خلاصه ای از آن را در ادامه مطالعه می فرمایید:

جناب آقای رییس جمهور اوضاع نابسامان کرمانشاه حاصل ۵۷ سال رکود فرهنگی، ۸سال جنگ تحمیلی و ۳۰ سال سیاست گذاری تک بعدی است. بنابراین مسئولین و مجریان وارث ساختاری ناتوانمند و طایفه گرا و غیر اصولی و بیمار هستند که جز با اراده ناخدای کشتی ملت و دستگیری مسئولین صادق و همراهی همه جانبه مردم استان اصلاح آن امکان پذیر نیست.
توسعه پایدار، توسعه همه جانبه با مشارکت همگان است، توسعه در فضایی مدنی و مدرن معنی پیدا می کند. در حالی که کرمانشاه به گواهی کتیبه بیستون با قریب بر ۳ هزار سال پیشینه تمدن و فرهنگ و تجربه گذار از سنت، علی رغم دارا بودن تمامی مولفه های موازی این سیر تطور، هنوز در ساختار فرهنگی و اجتماعی پیشامدرن نگه داری می شود. ما در حالی که کشوری دارای حکومتی جمهوری هستیم. پارلمان، کابینه وزرا، ارتش و ماشین نظامی یکپارچه، انتخابات، شوراها و تمامی فاکتورهای یک ملت و دولت امروزی منطبق بر فلسفه سیاسی روز هستیم، اما تمام حرکات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی همانند دوره قاجاریه – دانسته و ندانسته – بر اساس تقسیمات ایلی و طایفه گری است. ساکنان استان با رای قاطع به شما رای دادند. سزاوار رای آنان و شان شما، عناوینی چون رتبه اول بیکاری، رواج اعتیاد، کثرت طلاق، فساد اجتماعی، تعطیلی و نیمه تعطیلی کارخانه های صنعتی، انجماد فرهنگی و هزاران درد بی درمان دیگر نیست.

(ادامه سخنان ایشان که تحلیل بازار آزاد و فرهنگ ، اقلیت و فرهنگ، رسانه و فرهنگ ، شهرداری و فرهنگ ، دانشجویان دکتری و بیکاری در کرمانشاه است در ویژه نامه «شهرمنـ به طور کامل منتشر خواهد شد.)