منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

مطالب شماره 17

photo-shahreman-1 زبان کردي بيش از ديگر زبان ها ايراني مانده است

photo-shahreman-3 کرمانشاه در عرياني محض فرهنگي و اجتماعي به‌سر مي‌برد

5 تروما اولين عامل مرگ درافراد زير 40 سال

8 سرفه بيش از دو هفته مي تواند از علائم بيماري سل باشد

9 تفاوت هاي درد ناشي از رفلاکس معده با بيماري قلبي

2 رونمايي از شاهنامه اي که با پنجه زرين بانوي کرمانشاهي کتابت شد

3 رسانه هاي استان در کنار پليس براي ايجاد انضباط ترافيکي

6 اختلافات معمول موجر و مستاجر

4 مهار آتش سوزي پتروشيمي در کمتر از 4 ساعت يک موفقيت بزرگ بود

201641001342142271a خواستگاري با طعم خشم

2 نوشيدن فنجاني قهوه با شامي کرماشاني (بخش دوم)

773---2 جنگ و زندگي

10 نقش تصويري سازي ذهني در موفقيت ورزشکاران (بخش دوم)