منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

مطالب شماره 24

photo746456159630765663دانلود فایل PDF شماره 24

Amir Pooya Ghodsiكرمانشاه، سزدش ‌نامِ‌ نغزِ ايرانْ‌ شاه (اميرپويا قدسي)

Banafsheh Rezaieيادداشتي بر اجراي حکم شلاق خبرنگار نجف آبادي / تازيانه ‌بر ‌پيکر ‌قلم (بنفشه رضايي)

9مروري بر تاريخچه جراحي قلب / يادي ‌از اولين‌ جراحان ‌قلب ‌باز در جهان (پروفسور معصومعلي معصومي)

photo-shahreman - N Hajگفتگو با بانوي هنرمندي که از نوجواني روي پاي خودش ايستاده / مغازه‌هاي ‌کرمانشاه‌ بيشتر‌ روز‌ را تعطيلند!

307567_810گزارش شهرمن از آفت جديد بازار کتاب / کتاب‌هاي ‌افست ‌و کتابفروشان ‌ورشکسته (مژگان اميري)

photo-shahreman - karبرنامه اي نمادين براي حمايت از کودکان کار / هنرمندان ‌بر ‌سر ‌چهار ‌راه ‌گل ‌فروختند  (بهرامي‌تبار)

babak heidarianاظهارنامه‌ و كاربرد آن / (بابك حيدريان)

photo-shahreman Dr Kazzazi 7پروفسور مير جلال‌الدين ‌کزازي ‌در آيين ‌بزرگداشتش ‌مطرح‌ کرد / اگر كرمانشاه‌ خود را بازيابد، ابر شهر خواهد شد

photo-shahreman Kebrit 1پيرمرد «کرميت» فروش / (رها دانش)

photo-shahreman- 210 نامه پدر یک کودک دیابتی به «شهرمن» راهگشا شد