منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

پل‌ معلق

هفته نامه شهرمن / شماره 55 / 13 آذر 1397

آژير خطر براي‌ احتمال‌ بروز‌ فاجعه‌اي ‌در ‌پل‌ حداد ‌عادل ‌سال‌هاست ‌به‌ گوش‌ مي‌رسد

پل‌ معلق

آبشوران ‌پايه‌هاي ‌پل ‌را ‌تخريب‌ کرده ‌است

Haddad_Avn

شهرمن- به دنبال نشست و ريزش زمين در کوچه‌ي مجاور تکيه معاون الملک و بسته شدن اين معبر در هفته‌ي اخير، نگراني هايي در خصوص وخيم تر شدن وضعيت خيابان حداد عادل، به وجود آمده است. گرچه برخي از همسايگان، علت اين نشست را عمليات مرمت و بازسازي حمام تکيه مي دانند.
احتمال ريزش پل حداد عادل و بافت تجاري و مسکوني اطراف آن و رقم خوردن يک فاجعه در شهر کرمانشاه، موضوعي نيست که مسئولان بتوانند آن را به فراموشي بسپارند. احتمالي که اگر به وقوع بپيوندد هزينه هاي جاني و مالي زيادي به دنبال خواهد داشت، به خصوص آنکه يکي از مهمترين آثار تاريخي ملي نيز در اين خيابان قرار دارد.

فاجعه در کمين

پيرو وقوع حادثه‌ي غرق شدن کودک سه ساله در رودخانه‌ي چم بشير، نشستي در دادسراي عومي و انقلاب کرمانشاه با حضور مسئولان مربوطه در خصوص ساماندهي چم بشير برگزار شد. در اين نشست که خبرنگار شهرمن نيز حضور داشت، آرش رضايي شهردار وقت کرمانشاه سخنان قابل تأملي بيان کرد. وي گفت: در شهر کرمانشاه چند پتانسيل خطرناک وجود دارد که ممکن است فاجعه آفرين باشند. يکي از آنها وضعيت آبشوران در ميدان وزيري و بازار اطراف است. وي افزود: من وضعيت زير خيابان را ديده‌ام و مي دانم چه خبر است! هر آن ممکن است خبر دهند که بازار و ميدان فرو رفته اند. آن وقت تلفات يک يا دو نفر نخواهند بود!
از سال 93 اعلام هشداردرباره‌ي وضعيت بخش هايي از آبشوران که سرپوشيده است، به صورت جدي از سوي کارشناسان، برخي اعضاي شوراي شهر و مسئولان شروع شد.
در اين سال دکتر محسن زاهدي، در جلسه‌ي شوراي ترافيک استان، در خصوص پل حداد عادل اظهار کرد: با بررسي هاي انجام شده وضعيت اين خيابان به لحاظ مقاومت به حالت اضطرار رسيده است( ايسنا، 16 تير93).
سيد حجت‌اله موسوي‌اجاق عضو شوراي اسلامي شهر کرمانشاه نيز، بهمن 97در گفتگويي که با خبرگزاري فارس داشت با اشاره به اينکه هر لحظه ممکن است به دليل فرسايش پايه‌ها و آسيب ديدن زيرساخت‌هاي خيابان حداد‌عادل، فاجعه‌اي همچون ساختمان پلاسکو در کرمانشاه رخ دهد، بيان کرد: نبايد منتظر رخ دادن فاجعه بود، بلکه بايد از قبل اقدام جدي براي پيشگيري از رخ دادن حوادث ناگوار انجام گيرد.
کارشناسان نيز بارها اين خطر در کمين را گوشزد کرده و پيش بيني کرده اند اگر سِيلي اتفاق بيفتد، اين منطقه بسيار در خطر است و ريزش مي‌کند.

دلايل وجود خطر

سال ها پيش رودخانه‌ي آبشوران در بخش هايي از محل عبورش سرپوشيده شد. پل حداد عادل که بر روي آبشوران ساخته شده قرار بود از طرفي بخشي از بار ترافيک خيابان‌هاي اطراف را کم کند و از سويي ديگر وضعيت بهداشتي آبشوران را سامان ببخشد. اشتباهي که پس از گذشت چند دهه، هم اکنون نيز از سوي مسئولان براي بخش هاي ديگري از آبشوران تجويز شده است!
کارشناسان گفته اند وجود گازهاي منتشرشده از فاضلابي که درون آبشوران مي ريزد، باعث از بين رفتن پايه هاي پل زيرين خيابان شده و احتمال ريزش و فرونشست زمين را به داخل اين رودخانه افزايش داده است.
آنها دليل آنکه تا کنون اين نشست اتفاق نيفتاده را، اصطکاک ميان ديواره هاي پل و خاک اطراف آن مي‌دانند که موجب نگهداري پل و ممانعت از سقوط آن شده است.

اقداماتي بي نتيجه

با وجود تمام هشدارها و اعلام وضعيت خطر، تنها اقدامي که براي پيشگيري از حوادث احتمالي در خيابان حداد عادل انجام شده است، آگاه کردن ساکنان و کسبه‌ي خيابان حداد عادل و وضع مصوبه‌ي شوراي ترافيک استان در سال 94 مبني برممنوعيت تردد کاميون‌هاي سنگين در اين خيابان بود.
رحمان زاده، يکي از عمده فروشان بازار بنکداران در خصوص منع تردد کاميون ها به “شهرمن” گفت: با اينکه منع ورود کاميون ها وجود دارد اما در ساعاتي از شب که خيابان خلوت است، کاميون ها وارد خيابان مي‌شوند. گاهي اوقات با يک جريمه‌ي 100 هزارتوماني اين ممنوعيت برداشته مي شود!
علاوه بر کاميون ها، ماشين هاي کوچکتر باري هم، به صورت دائم روي پل تردد دارند و بار سنگيني را به آن تحميل مي کنند.
يکي ديگر از اقدامات بي نتيجه، تصميم گيري براي انتقال بازار بنکدارها به مکاني ديگر بود.
فتاحي، يکي از کسبه‌ي پل حداد عادل در خصوص مذاکرات صورت گرفته با مغازه داران بيان کرد: چندين بار مسئولان مربوطه با کسبه‌ي بازار جلسه گذاشتند و وضعيت پل را شرح دادند و گفتند پل بايد بسته شود و بازار به جاي ديگري منتقل شود. وي افزود: شرايط پيشنهاديشان منطقي و منصفانه نبود. تسهيلات و حمايتي براي انتقال بازار به يک مکان ديگر در کار نبود.مغازه داران پيشنهاد دادند که بيست سي متر از پل را ببندند و شروع به مقاوم سازي و ترميم کنند و قدم به قدم کار را انجام دهند. اينگونه هر مغازه دار مي تواند دو سه ماه تعطيلي را تحمل کند. اما آنها زيربار نرفتند و گفتند بودجه اي براي اين کار نداريم.
يکي ديگر از مغازه داران آخرين اقدام را مربوط به شهرداري دانست و گفت: سال گذشته شهرداري پل را بست اما با مقاومت کسبه روبه رو شد و در نهايت مجبور شد پل را باز کند!
حکايت امروز آبشوران و مخاطرات پل حداد عادل، سال هاست که بيان شده است اما هنوز برنامه اي اساسي و کاربردي که بتوان به اجرايي شدنش اميدوار بود، ارائه نشده است و تنها با برنامه هاي موقت و غير مؤثر اتلاف وقت شده است.
اين موضوع به قدري مسکوت شده که مدت هاست در رسانه ها هم به چشم نمي آيد. واي بر روزي که حادثه اي پل حداد عادل و ميدان وزيري را تيتر رسانه ها کند!