منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

جامعه

چالش‌های‌ ايمن‌ سازی

بنفشه رضایی / مدیر مسئولشماره 84 – اردیبهشت 1400 مجموع بیماران کووید19 در کشور به حدود دو میلیون و 359 هزار نفر رسیده است و حدود 68 هزار و 800…