منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

آسانسورهای غیر استاندارد مسکن مهر پلمب شدند

 1

اقدام اداره استاندارد براي پيشگيري از حوادث احتمالي

آسانسورهاي‌ غير استاندارد‌ مسکن‌ مهر‌ پلمپ‌ شدند

شهرمن – گروه خبر

تعدادي از آسانسورهاي مجتمع هاي مسکن مهر استان کرمانشاه با حکم دادستاني شهرستان‌هاي مربوطه تا زمان اخذ تاييديه ايمني آسانسور پلمب گرديد.

مدير کل استاندارد کرمانشاه در گفتگو با خبرنگارشهرمن، با تأييد اين خبر گفت: براي استانداردسازي آسانسورهاي مسکن، مهر جهت دريافت تاييديه ايمني و به منظور جلوگيري از بروز حوادث احتمالي، از طريق مراجع قضايي اقدام گرديد و هيئت مديره تعاوني هاي مسکن مهر ملزم به خاموش نمودن آسانسورهاي اين مجتمع ها تا زمان دريافت تاييديه ايمني هستند.

محمودرضا نيازي، با بيان اينکه در راستاي حفظ سلامت و ايمني شهروندان تعدادي از آسانسورهاي مجتمع هاي مسکن مهر استان با حکم دادستاني برخي شهرستان‌ها تا زمان اخذ تاييديه ايمني آسانسور پلمب گرديد، اظهار کرد: فرايند استانداردسازي برخي از اين آسانسورها نيز در حال انجام مي باشد. وي با اشاره به اينکه آسانسورهاي برقي مورد استفاده در تمامي ساختمان ها ازجمله ساختمان‌هاي شخصي، مکان هاي عمومي، بيمارستان‌ها، دستگاه هاي دولتي و …  بر اساس مصوبه شوراي عالي استاندارد مشمول مقررات استاندارد اجباري است تأکيد کرد: يکي از الزامات صدور پروانه پايان کار ساختمان‌هاي داراي آسانسور از سوي شهرداري ها، ارائه گواهي ايمني و کيفيت آسانسور از سوي بهره برداران و مالکان به شهرداري مربوطه مي باشد و در صورت عدم ارائه تأييديه استاندارد آسانسور، پروانه پايان کار ساختمان از سوي شهرداري صادر نمي شود. نيازي افزود: تا کنون در استان کرمانشاه بيش از 2000 تاييديه ايمني براي ساختمان هاي جديد التأسيس داراي آسانسور توسط اين اداره کل صادر گرديده است که 350 گواهينامه آن مربوط به 10 ماهه سال جاري مي باشد. اين مقام مسئول خاطرنشان کرد: اعتبار گواهينامه هاي ايمني و کيفيت آسانسور يک ساله است  و در طول مدت اعتبار گواهينامه، انجام سرويس و نگهداري آسانسور الزامي بوده و بهره برداران مي بايستي با شرکت هاي مجاز تأييد صلاحيت شده جهت انجام امور مربوطه قرارداد منعقد نمايند. نيازي هشدار داد: بازرسي‌هاي سالانه و اخذ گواهي ادواري براي آسانسورهاي منصوبه در کليه ساختمان‌ها اجباري بوده و در صورت عدم دريافت گواهينامه ايمني، مسئوليت مستقيم حوادث و سوانح احتمالي بر عهده ذينفعان و بهره برداران اين ساختمان‌ها مي‌باشد. وي افزود: آسانسورهاي دستگاه‌هاي دولتي و بيمارستان هاي عمومي، طي مکاتبات صورت گرفته با دستگاه هاي ذيربط، بانک اطلاعاتي از سازمان ها و ادارات، داراي آسانسور توسط اداره کل در حال تهيه مي باشد نيازي گفت: فرايند استانداردسازي تعدادي از آسانسورهاي دستگاه هاي دولتي نيز در حال انجام است و تا کنون براي آسانسورهاي ساختمان استانداري گواهينامه تاييديه ايمني صادر گرديده است. مدير کل استاندارد کرمانشاه در پايان از شهروندان، مالکان، مهندسان و انبوه سازان درخواست کرد که به منظور رعايت الزامات فني  و تامين ايمني تجهيزات نصب شده و پيشگيري از بروز خطا در فرايند صدور پايان کار ساختمان، فقط با شرکت‌هاي داراي پروانه طراحي و مونتاژ آسانسور که ليست آنها، در سايت اداره کل استاندارد استان کرمانشاه به آدرس:

 http://kermanshahstandard.irshahstandard موجود مي‌باشد، قرارداد ببندند. لازم به ذکر است، آسانسورهاي مسکن مهر تا کنون حوادث زيادي را رقم زده اند که منجر به کشته و زخمي شدن تعدادي از هموطنانمان شده است.