منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

آمار جمعیت کرمانشاه زیر سوال رفت

82109202-70790348

1395/03/24

به دنبال اعلام آمار جمعیت استان کرمانشاه، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه، این آمارها را ‘غیرمستند’ دانست.

علیرضا قبادی، مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه 23 اردیبهشت ماه امسال در گزارشی که از طریق روابط عمومی این اداره کل منتشر شد، به تشریح وضعیت جمعیتی استان پرداخت و گفت که کرمانشاه 2 میلیون و 30 هزار و 848 نفر جمعیت دارد که یک میلیون و 77 هزار و 280 آن در مرکز استان زندگی می کنند.
این آمارها با واکنش معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه مواجه شد و او صحت آنها را زیرسوال برد.
مژگان نمکیان روز یکشنبه (دیروز) در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا گفت که مبنای این آمارها تعداد شناسنامه ها بوده در حالی که باید بسیاری از شناسنامه ها ابطال شود.
او معتقد است، ‘تعداد کسانی که در استان کرمانشاه چند شناسنامه دارند، ‌قابل توجه است.’
به گفته نمکیان، حتی دقت در صدور کارت های ملی هم خیلی بالا نیست اما رصد آنها نتایج بهتری را بدست می دهد؛ ‌هرچند که هنوز هم بسیاری از مردم کارت هوشمند ملی ندارند.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه تاکید کرد: مرجع رسمی و قابل استناد آمار، فقط مرکز آمار کشور است که آن هم هنوز سرشماری جدیدی انجام نداده است.
از نظر نمکیان، نمی توان به این راحتی آمار منتشر کرد و این کار زیر سوال بردن زحمت نیروهای مرکز آمار است.
او گفت که برای دسترسی به نتایج دقیق و مستند از وضعیت جمعیتی استان کرمانشاه و سایر شاخص های آماری آن باید منتظر انجام سرشماری سراسری سال 96 بود.
استان کرمانشاه در سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار در سال 85، ‌یک میلیون و 879 هزار و 385 نفر و در سرشماری سال 90، یک میلیون و 945 هزار و 227 نفر جمعیت داشته است.