منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

آموزش، آبی بر آتش خشونت سفید

afgh interncafe_n

بنفشه رضايي

شايد حوزه‌ي ارتباطات و فناوري تنها حوزه اي باشد که تا حدودي عدالت جنسيتي در آن به چشم مي خورد. يعني زنان و مردان به يک اندازه و يا با اندکي فاصله از خدمات و امکانات اين حوزه برخوردار هستند. به نظر مي رسد  با توجه به تعداد قابل توجه زنان برخوردار از امکانات ارتباطي و نگاهي به مشکلات پيش روي آنها در اين حوزه، خدماتي ويژه از جانب وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان دستگاه ارائه دهنده خدمات ارتباطي، ضروري به نظر مي رسد. طبق آماري که توسط مشاور امور بانوان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، ماه گذشته در اولين جشنواره زن، خانواده و رسانه ارائه شد، در کشور ما ضريب نفوذ اينترنت در ميان زنان 4/44 و در ميان مردان 3/46 است. همچنين ضريب نفوذ تلفن همراه در ميان زنان 72درصد و در ميان مردان 83 درصد است و اين رقم تفاوت چنداني با آمارهاي جهاني ندارد. بر طبق اين آمار زنان چهار درصد بيشتر از مردان در شبکه هاي اجتماعي فعال هستند. گرچه اين آمار بسيار خشنود کننده است ولي واقعيتي به نام “خشونت سپيد” يا همان “خشونت آنلاين” عليه زنان در فضاي مجازي وجود دارد که نمي توان از آن به راحتي چشم پوشيد و به اين عدالت جنسيتي در فضاي مجازي دلخوش شد! ايجاد مزاحمت توسط کاربراني که نام و نشان درستي ندارند، تهديد، دزديدن اطلاعات و عکس هاي خصوصي و انتشار آن ها به شيوه هاي مختلف، گرفتن حق السکوت و اخاذي، پيام هاي آزاردهنده و… همه رفتارهاي خشونت آميزي هستند که از سوي مردان گريبان زنان را در فضاي مجازي مي گيرد. گرچه ريشه کن کردن “خشونت اينترنتي” غير ممکن است، اما مي توان با اقداماتي تا حدودي از آسيب هاي ناشي از آن کاست و حتي ميزان وقوع آن را تقليل داد.

يکي از بهترين روش هايي که مي توان در اين زمينه به کاربرد، آموزش و آگاهي دادن به جامعه هدف يعني زنان است. اين اقدام مي تواند توسط روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و پيرو آن روابط عمومي هاي شرکت هاي مخابرات استان ها صورت پذيرد. پژوهش ها نشان مي دهند، تعداد زيادي از افرادي که در دام مزاحمان فضاي مجازي گرفتار مي شوند، اغلب کاربران ناآگاهي هستند که در به کارگيري اپليکيشن ها و  امکانات سخت افزاري مهارت لازم را ندارند و براي استفاده از اين برنامه ها_ به طورخاص شبکه هاي اجتماعي_ آموزش نديده اند و ممکن است با روش آزمون و خطا به اين برنامه ها مسلط شوند. به طور مثال تصور کنيد کاربري به دليل اين عدم تسلط عکس و اطلاعاتي را به طور تصادفي و اشتباهي در فضاي مجازي منتشر کند؛ چون اين اطلاعات قابل برگشت نيست و به “آب رفته مي ماند”، لذا ممکن است از طرف افرادي با مقاصد سودجويانه مورد بهره برداري قرار گيرد. حتي بسياري از کاربراني که تازه به شبکه هاي اجتماعي مي پيوندند مطلع نيستند کنترل اطلاعاتي را که منتشرمي کنند در دست آنها نيست و ممکن از اين اطلاعات توسط عده اي ذخيره شود و روزي برعليه آن شخص استفاده گردد. اين آموزش در برخي شهرها مانند کرمانشاه، که از نظر فرهنگي مشخصات خاصي دارد، ضروري تر است.

 در اينجا به چند پيشنهاد در راستاي تلاش براي کاستن خشونت سپيد و کنترل مشکلات حاصل از آن، اشاره مي شود که اميد است به کار آيد:

1- رابط عمومي شرکت مخابرات مي تواند، دوره هايي را به صورت ماهيانه يا هفتگي براي آموزش کاربران زن، برگزار کند.

2-ارسال پيامک هايي با محتواي آموزشي و گوشزد کردن خطرات احتمالي در صفحات مجازي و آموزش نحوه برخورد با مزاحمان اينترنتي.

3-چاپ اين توصيه ها و پيام ها در نشريات استاني

4-نصب بنر و پوستردر سطح شهر. اين تبليغات محيطي  با گرافيک حرفه اي مي توانند در چند ثانيه پيام را به مخاطب منقل کنند.

5-ساخت کليپ هاي کوتاه آموزشي و انتشار آن در فضاي مجازي و تلوزيون.

6-مشارکت با صدا و سيما و ساخت سريال هايي با فيلمنامه هايي که بر اساس ماجراهاي واقعي نوشته شده است و در آن حوادث و رويدادهاي ناشي از خشونت سپيد به تصوير کشيده شود.