منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

اخبار کمپين‌ مهرباني‌هاي‌ كوچک‌ جوانرود

هفته نامه شهرمن / شماره 51 / 20 شهریور 1397

mehrbani

اخبار کمپين‌ مهرباني‌هاي‌ كوچک‌ جوانرود

تقدير از مادري که ديه و اعضاي بدن فرزندش را به زلزله زدگان بخشيد

بخشيدن هميشه زيباست و حس خوبي به انسان مي دهد اما اگر بخواهي اعضاي بدن عزيزت را که دچار مرگ مغزي شده ببخشي بايد بيش از حد بزرگوار باشي و بخشنده….

تازه مي فهمي هستند انسان هايي  که آرامند و خاموش اما روحي به بزرگي آسمان دارند.

يکي از اين انسان هاي برجسته و بزرگ، معلم فداکارومهربان گرگاني خانم خديجه محمودي است که روزگار فرصت زندگي بيشتر به دختر دلبندش ليلا رود سرابي نداد و ايشان اعضاي بدن وي را به بيماران نيازمند هديه و ديه سهم مادري را به زلزله زدگان سرپل ذهاب اهدا نمود.

بي شک اين اقدام فداکارانه و سخاوت بانوي مهربان گرگاني ناشي از روح بلند اين معلم ايثارگر است که ايثار و بزرگي مادران را يک بار ديگر به روشني نمايان کرد.

کمپين مهرباني هاي کوچک جوانرود به پاس سخاوت و مهرباني مادرانه معلم گرگاني خانم خديجه محمودي به ديدارش رفتند و تنديس مهربان بزرگ و هدايايي به رسم يادبود به ايشان اهدا کردند.