منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

بحران ‌آب

هفته نامه شهرمن / شماره 51 / 20 شهریور 1397

 

بحران ‌آب

ab-khoshksali

 

فرزانه درويش پناه

چالش هاي مهمي اين روزها در کشور ما به چشم مي خورد: بحران تامين آب، مشکلات اقتصادي، بيکاري، نااميدي درباره آينده، عدم حفظ سرمايه ي اجتماعي و اعتماد عمومي، بي تفاوتي اجتماعي و اخلاق عمومي، بحران آلودگي هوا، امنيت رواني و اجتماعي و حقوق شهروندي. همه‌ي موارد نامبرده با تدبير قابل حل هستند به جز بحران آب که به اين راحتي ها در آينده حل نمي شود.

بحران آب وضعيتي است که در آن آب قابل آشاميدن و غيرآلوده در يک منطقه کمتر از تقاضاي آن است. ايران از نظر جغرافيايي در بخش خشک و نيمه خشک جهان قرار گرفته است و ميانگين بارش در اين کشور حدود 250 ميلي متر است در حالي که ميانگين جهاني حدود 850 ميلي متر است، يعني بيش از سه برابر ايران. هم اکنون علاوه بر مشکلات عديده ي اقتصادي مهم ترين مشکلي که کشور را به طور جدي تهديد مي کند و قطعاً معضلات زيادي را به همراه دارد، معضل کم آبي است و اين روزها نمود بيش تري پيدا کرده است. براساس  آمار مرکز بررسي هاي استراتژيک رياست جمهوري، مهم ترين چالش ايران در سال1397 بحران تأمين آب خواهد بود. عضو کميسيون انرژي مجلس در اين خصوص اظهار کرده که بارها به مسئولان استان ها براي حل مشکل کم آبي تذکر داده شده است و اينکه با کمبود آب مواجه خواهيم شد که متاسفانه اين هشدارها راه به جايي نبرد و نتيجه اين شد که هم اکنون با بحران کم آبي مواجه شده ايم. طبق آمارهاي رسمي و به اعتقاد کارشناسان، ايران در آستانه بحران آب به سر مي برد و کم آبي يکي از بزرگترين چالش هاي پيش روي کشور خواهد بود. بحران کم آبي تنها يکي از هزاران مشکلي است که از هشدار پيش گيري به بحران تبديل شده است.