منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

تحصيل ‌نيمي ‌از ‌دانشجويان ‌استان ‌در ‌دانشگاه ‌آزاد

هفته نامه شهرمن / شماره 51 / 20 شهریور 1397

Dr habibi

 

در نخستين نشست هم انديشي اصحاب رسانه با دانشگاه آزاد کرمانشاه مطرح شد:

تحصيل ‌نيمي ‌از ‌دانشجويان ‌استان ‌در ‌دانشگاه ‌آزاد

شهرمن- گروه خبر

نشست مشورتي و تعاملي رسانه با دانشگاه آزاد کرمانشاه، با حضور رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان کرمانشاه، رئيس دبيرخانه هيات امناي استان، مدير کل روابط عمومي استان کرمانشاه و مديران مسئول و سردبيران مطبوعات و مديران خبرگزاري ها و سايت هاي خبري استان براي نخستين بار در محل سالن اصلي جلسات دانشکده علوم پزشکي واحد کرمانشاه برگزار شد.

در اين نشست که به عنوان نخستين جلسه ي مشورتي و تعاملي دانشگاه و رسانه در راستاي ارتقاي همه جانبه دانشگاه و صنعت و جامعه با نقش آفريني رسانه ها صورت گرفت؛ مقرر شد با ايجاد دبيرخانه دائمي و تشکيل کارگروه ها و کميته هاي مختلف در هم افزايي و هم سويي بيشتر رسانه و دانشگاه اقدام شود و در اين باره دانشگاه آزاد اسلامي، ساير دانشگاه هاي استان را در اين اقدام همراه کند. در اين نشست اصحاب رسانه نظرات و سؤال هاي خود را مطرح کردند و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان کرمانشاه و رئيس دبيرخانه هيات امناي استان به آنها پاسخ گفتند.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان کرمانشاه گفت:”براي نقد دانشگاه در خصوص نحوه آموزش آن در ابتدا بايد آموزش و پرورش را نقد کرد زيرا در نوع سيستم آموزش مدارس ساير کشورهاي موفق مانند ژاپن تا چند سال اول مدرسه الفبا و رياضي آموزش نمي دهند بلکه آموزش شامل مهارت هاي زندگي از قبيل مسئوليت پذيري، تکريم و دوري از خودخواهي است، اما در مدارس ما با شيوه آموزش مدير محوري و به صورت محيط محدود اداره مي شود که نتيجه اش تربيت “فردي” است و همين فرد زماني که وارد محيط دانشگاه با سيستم اجتماع محور مي شود مشکلاتش آغاز مي شود.”

محمدرضا حبيبي به سيستم آموزشي آلمان و چين اشاره کرد و افزود:” در آلمان 350 مرکز آموزشي وجود دارد که 100 برابر ما علم توليد مي کنند در حالي که در ايران دو هزار و 800 مرکز دانشگاهي وجود دارد، مي توان گفت کشور چين 10 استان بالاي 100 ميليون نفر جمعيت دارد اما در مجموع دو هزار و 600 مرکز آموزشي دارند و باز هم تعداد مراکز آنها از ما کمتر است در حالي که از دو هزار و 800 مرکز آموزشي کشورمان 20 درصد با پول نفت و ماليات اداره مي شوند و مابقي به صورت خصوصي اداره مي شوند.”

دبير هيات امناي استان کرمانشاه در ادامه با بيان اينکه دانشگاه آزاد اسلامي از افتخارات جمهوري اسلامي و مولود انقلاب است، تصريح کرد:” در دهه چهارم فعاليت اين دانشگاه قرار داريم و مکلف به کيفي سازي آموزش در دانشگاه هستيم و مهارت محوري را اساسي ترين برنامه دانشگاه براي آينده مي دانيم که بايد محقق شود که در اين راستا مراکز دانش بنيان را با سرمايه گذاري هاي خوبي تاسيس کرده ايم”.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان کرمانشاه با اشاره به ظرفيت هاي دانشگاه کرمانشاه گفت: ” در دانشگاه نخبه هايي داريم که هر کدام به تنهايي مي توانند يک دانشگاه و حتي استاني را اداره کنند منتهي نياز به توجه دارند”.

 حبيبي بيان کرد: “متأسفانه در27 رشته در مقطع کارشناسي هيچ دانشجويي نداريم”.

وي عملکرد دانشگاه آزاد اسلامي را در سراسر کشور مثبت ارزيابي کرد و اظهار داشت:” از 4 ميليون دانشجوي ايراني يک و نيم ميليون نفر در دانشگاه آزاد اسلامي تحصيل مي کنند و اين نشان از عملکرد مطلوب اين دانشگاه در آموزش عالي است.”

وي افزود: “از 62 هزار دانشجوي استان ، 30 هزار نفر در مراکز دانشگاه آزاد مشغول به تحصيل هستند”.