منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

توقف ممنوع

موفقیت محصول حرکت است

حرکت، پویایی و جنب و جوش، اساس و یکی از ویژگیهای بارز جهان آفرینش می باشد. تمامی اجرام آسمانی، کهکشان ها و گونه های مختلف گیاهی و جانوری، طبق یک برنامه منظم غریزی و زمانبندی دقیق در مسیر رشد و بالندگی در حرکت می باشند. یک درخت تنومند وکهنسال که در ظاهر ساکن و بی تحرک می باشد، حرکت و رشد خود را توسط نیروهای درونی از زمانی که دانه یا هسته ای (نقطه ساکن و خنثی) بی تحرک بوده، آغاز می کند و به تدریج بر اثر فشار نیروهای درونی، طی یک برنامه خاص و حساب شده، تبدیل به نهال و بعد درختی تنومند و مقاوم می شود. بعد از آن، بشر جهت رفاه حال خود از میوه درخت، چوب، سایه،کاغذ، اکسیژن، لانه ی پرندگان و….هزاران کاربرد دیگر آن در زندگی بهره برداری می نماید و اگر این نیروی درونی و حرکت نبود و در حد یک دانه یا هسته ساکن و بی تحرک باقی می ماند، امروز شاهد این همه تاثیرات زیست محیطی درختان و کاربردهای متنوع آن نبودیم.

تصور اینکه، زمین، اجرام کیهانی، هزاران کهکشان و بطور کلی حیات، برای چند لحظه یا مدتی دچار توقف و سکون شوند، چقدر وحشتناک است که تصور و تصویر آن فقط از عهده سازندگان فیلم های سینمایی تخیلی بر خواهد آمد. حیات و بقاء کره زمین، به وجود آمدن روز وشب، فصل ها و این همه رشد و تنوع در زیست گونه های مختلف گیاهی، جانوری و انسان، مدیون عنصری به نام حرکت است.

پس در کائنات و جهان آفرینش، هیچ توقف، سکون و رکودی وجود ندارد.

موفقیت، محصول حرکت

اگر موفقیت حاصل سکون، رکود وتوقف است، پس چرا در جهان پهناور ما، همه چیز در حال تغییر، حرکت و جنب و جوش می باشد؟

احتمالا بارها از زبان رسانه ها یا دیگران این خبر یا جمله را شنیده اید که:

«سارق مسلح، موفق به فرار شد.»یا«فلان قاتل یا جنایت کار موفق شد از زندان بگریزد.»

حتی خلاف‌کاران نیز، با اقدام، حرکت و عکس العمل به موقع و حساب شده، در کار و هدف خود موفق می شوند. در اینجا بحث ما خوب یا بد بودن هدف نیست، بلکه اهمیت، تاثیر و کاربرد عنصر«حرکت و اقدام کردن» را گوشزد می کنیم. نکته این است که مجرم نیز، با به کار بردن این عنصر به هدف و خواسته ی خود می رسد.

سالکان و عرفایی که ریاضت می کشند و به درجات بالایی از ایمان و معنویت می رسند، برای رسیدن به آن هدف یعنی همان رشد معنوی، تصمیم می گیرند و یک برنامه منظم، مداوم و دقیق را در قالب ریاضت های طاقت فرسا اجرا می کنند تا به خواسته ی خود برسند. پس خلوت گزینی و سکوت و سکون های عرفا هم در واقع نوعی تصمیم و اقدام کردن است و سکوت آنها، یک سکوت هدفمند و با برنامه برای رسیدن به یک هدف خاص یعنی دستیابی به درجات بالای معنویت است. این با سکون و بی تحرکی که بنیانش سستی و بی حالی و تنبلی است، متفاوت می باشد.

بنابراین موفقیت در رسیدن به هدف و خواسته ی خوب یا بد، محصول عمل گرایی و اقدام کردن است.

این اقدامات هرچه قدر دقیق و به موقع، حساب شده وبا برنامه ریزی وبه هر میزانی باشد، به همان اندازه موفقیت حاصل می شود. در شاهراه و اتوبان موفقیت، حتی اگر لاک پشت وار حرکت کنید، در نهایت به مقصدی خواهید رسید هر چند به کندی! چرا که در اتوبان موفقیت، رقیبان شما با اقدام به موقع و سرعت لازم، روزها، هفته‌ها و ماه‌ها از شما فاصله می گیرند و فرصت‌ها و موقعیت های مالی، شغلی، تحصیلی، عشقی و حتی معنوی را خیلی قبل تر از شما می ربایند.در شماره بعد ادامه این بحث را پیگیری نمایید.

«فخرالدین دوست محمد»