منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

جهاني‌ شدن‌ بالي‌ براي‌ پرواز

photo-shahreman_taghbostan

بنفشه رضايي
photo746456159630765714
همه مي دانيم با وجود موانع مختلف ، نمي‌توان به جهاني شدن تاق‌بستان در سال هاي نزديک پيش رو خوشبين بود؛ چون نه اراده‌ي جدي در مسئولان وجود دارد و نه مردم  در اين زمينه مطالبه‌گر هستند و اهميت موضوع را درک کرده‌اند.
جهاني شدن براي تاق‌بستان مانند دو بال قدرتمند است که آن را به سوي شهرت، حفظ، باز زنده سازي، اصلاح شرايط و کمک هاي مالي بين المللي پرواز مي دهد.آثار جهاني مي توانند با جذب گردشگر، اقتصاد مردم آن منطقه را رونق ببخشند و تحول آفرين باشند. شايد اين مزيت هاي جهاني شدن است که ما را واداشت تا از ميان ده ها مشکل خرد و کلان کرمانشاه به اين موضوع بپردازيم.
بنابر گفته‌ي مسئولان پايگاه تاريخي تاق‌بستان، ثبت جهاني اين اثر درگرو موانعي است که به نظر مي رسد برداشتن‌شان کار ساده‌اي نيست.  موانعي مانند رستوران هاي اطراف محوطه، ساخت و سازهاي غيرجاز و پروژه‌ي غيرمنطقي و تحميلي قطار شهري که تاکنون راهکار مشخصي براي آن از سوي مسئولان ميراث فرهنگي اعلا م نشده است و مسير دقيق توقفش در بلوار تاق‌بستان در هاله اي از ابهام قرار دارد.  از همه‌ي موانع جهاني شدن تاق‌بستان که بگذريم،  به نظر مي رسد مهترين مسأله‌ي موجود، جاي خالي آن عزم جدي از طرف مسئولان ارشد استان براي تحقق اين رؤياي چندساله است؛ که اگر بود به همين زودي ها براي جشن جهاني شدن تاق‌بستان آماده مي شديم! مدت ها پيش مديرکنوني اين پايگاه تاريخي اعلام کرده بود که با اجراي پروژه‌ي مونوريل، امکان جهاني شدن تاق‌بستان 50 درصد کاهش مي يابد. حال بايد ديد،  قطار شهري مي تواند رؤياي جهاني شدن تاق‌بستان را با خود ببرد؟