منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

حال آسانسورهای شهر خوب نیست

بنفشه رضايBanafsheh Rezaieي

آبان ماه گذشته، خبر جان باختن کودکي خردسال به دليل گيرکردن پايش ميان در و چاله ي آسانسور غيراستاندارد يکي از مجتمع‌هاي مسکن مهر شهرستان روانسر، چراغ خطري براي مسئولين روشن کرد که چاره اي به حال وضعيت وخيم اين کابين‌هاي خطر، بيانديشند؛ به خصوص که اين، اولين حادثه اي نبود که در آسانسورهاي مسکن مهر اتفاق مي افتاد!

 به گفته‌ي کارشناسان، تعداد زيادي از آسانسورهاي مسکن مهر و ديگر آپارتمان هاي شهر قابل اعتماد نيستند و تعدادي نيز هنوز گواهي استاندارد دريافت نکرده اند؛ حتي چندي پيش کارشناسي در گفتگو با خبرنگار شهرمن هشدار داد اگر به طور جدي براي استاندارد کردن آسانسورهاي مسکن مهر اقدامي نشود، در آينده شاهد روي دادن اتفاقات دلخراشي خواهيم بود. جاي خوشحالي دارد که بالأخره اداره‌ي کل استاندارد استان کرمانشاه -هرچند کمي دير و پس از بروز چندين حادثه- به پلمپ آسانسورهاي غيراستاندارد اقدام کرد و در جهت ايمن سازي آنها قدمي برداشت. با توجه به گسترش آپارتمان نشيني، بالابرنده‌ها در زندگي روزمره‌ي مردم نقش ويژه‌اي گرفته اند و نبودشان ممکن است در زندگي بسياري از افراد اختلال ايجاد کند. اما هرآنقدر که ما از آسانسورها استفاده مي کنيم از مسائل آن هم بي اطلاع هستيم. حتي بسياري از مديران ساختمان که مسئوليت رسيدگي و مديريت مجموعه اي را برعهده دارند، از اطلاعات کافي در اين زمينه برخوردار نيستند. به نظر مي رسد علاوه بر عدم آگاهي، سهل انگاري ها و غفلت‌هايي نيز در اين خصوص صورت مي گيرد. بسياري از آسانسورهاي اين شهر سال‌هاست که توسط اهل فن بررسي و تأييد نشده اند، در حالي که نياز است هر6 ماه يک بار ايمني اين وسيله مورد تأييد قرار گيرد. از سويي ديگر سپردن تعميرات به شرکت هاي بدون مجوزي که نصب و تعمير بالابرها را انجام مي دهند، اشتباه ديگري است که به کرات ديده مي شود. برخي آسانسورها از بديهياتي مانند درکشويي دوم که در ايمني آسانسورها بسيار مؤثرند، برخوردار نيستند و اين نقص به راحتي از سوي ساکنين به راحتي ناديده گرفته مي شود. حال که مسئولين يا اقدام نمي کنند و يا دير آستين بالا مي زنند، جا دارد که مردم خودشان با پيگيري و بالابردن آگاهي، در حفظ سلامتي خود و خانواده شان کوشا باشند.