منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

خاک ‌به ‌چشم ‌حريف ‌پاشيدن ‌در ‌ميدان ‌ورزش ‌نبايد ‌رويه ‌شود

شهرمن / شماره 49 / 12 تیر1397

01086672

شهرمن – مجيد شفتي

گرد و غبار مدال هاي طلا و بالا بردن جام هاي قهرماني که فروبنشيند آنچه در تاريخ بافي مي ماند خاطره پهلوان‌هايي است که در نبرد با حريف، پهلواني رفتار کردند و روي عضو آسيب ديده او فن نزدند. تجمع مقابل محل اقامت فوتباليستهاي پرتغالي و ايجاد سر و صدا و مزاحم استراحت شبانه حريف شدن نقطه مقابل رفتار پهلواني و مغاير جوانمرديست. اين گونه رفتارها را بايد محکوم کرد. مشابه آن، سوت کشيدن و ايجاد سر و صدا در زمانيست که حريف نياز به تمرکز دارد و متاسفانه اين رفتار در مسابقات واليبال تبديل به يک رويه شده است.

 انداختن نور چراغ قوه هاي ليزر به چشمان حريف هم از همين جنس است.

 علت شيوع و گسترش اين روش ناپهلواني و به عبارت ديگر “نامردي” را بايد در بي توجهي ناظران و گزارشگران و سکوت چهره هاي محبوب جستجو کرد.

نقش نويسندگان، گزارشگران و گويندگان در مقابله با رفتارهاي غيرورزشي و ناپهلواني بسيار مهم است. همچنين، شخصيت هاي مرجع، به ويژه بازيکنان صاحب نام، در گسترش رفتار صحيح نقش بارز دارند. نبايد بگذاريم “خاک به چشم حريف پاشيدن” در ميدان ورزش رويه شود. در مسابقات دوميداني ديده ايم که قهرمانان پرش ارتفاع مردم را به کمک مي طلبند که با سکوت و يا با کف زدن ريتميک تمرکز آنها را تقويت کنند. فرهنگ تماشاگران اين گونه مسابقات به گونه ايست که خودي و غيرخودي نمي شناسند و ديده ايم که همگي کمک مي کنند تا قهرمان تيم ميهمان بتواند کارش را به خوبي انجام دهد.

آيا درست است جمعي تماشاگر بي فرهنگ و نا آگاه ليزر به چشم قهرمان پرش ارتفاع تيم حريف بيندازند و هو و جنجال کنند تا او نتواند از مانع عبور کند؟ جار و جنجال شبانه در کنار استراحتگاه تيم حريف و سوت کشيدن هنگام زدن سرو در مسابقات واليبال از همين قماش است و دامنه اين رفتار غلط به پرتاب سنگ و بطري و فحاشي و درج کامنت هاي رکيک در صفحات فيس يوک قهرمانان کشيده مي شود.

در مقابله با اين رفتار منحط و اين فرهنگ غلط، نقش اساسي به عهده همان ها است که مردم بيشتر دوستشان دارند. خوشبختانه در مسابقه ايران – پرتغال، شاهد رفتار دليرانه رادمردان ايراني بوديم. کسي دنبال وقت کشي و تمارض نبود و تلاش جانانه تا آخرين ثانيه بازي ادامه داشت. اين اعتماد به نفس البته از رهگذر آمادگي و مهارت بازيکنان و تمرين هاي سخت فراهم شده است. فردوسي کبير گفته است:

ز نيرو بود مرد را راستي       ز سستي کژي زايد و کاستي

 اگر در اين ميان، بازيکن صاحب نام پرتغالي به دليل رفتار غيرورزشي اخطار گرفت، خوشحال نيستيم. حتي اميدواريم داور اشتباه کرده باشد چون “رونالدوي پرتغالي” هم يکي از بازيکنان محبوب و مرجع است و رفتارش الگو و سرمشق بسياري از مردم در کشور خودمان.