منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

خوشنویسان کرمانشاهی برای درختان خشک سراب قنبر خوش نوشتند

photo-shahreman-0210a photo-shahreman-0210b photo-shahreman-0211c photo-shahreman-0211d photo-shahreman-0211e photo-shahreman-0211f

1395/02/11

روز جمعه 10 اردیبهشت ماه، جمعی از هنرمندان انجمن خوشنویسان کرمانشاه از جمله استاد عبدالله جواری و تعدادی از هنرمندان خوشنویس این انجمن، برای حمایت از محیط زیست و باغات سراب قنبر در یکی از باغ های بی رمق سراب قنبر جمع شدند و سوز دلشان را از زوال این سراب با هنرشان در قالب اشعاری زیبا ابراز کردند. گزارش کامل این حرکت زیبا در شماره آتی نشریه شهرمن منتشر می گردد.

 

photo-shahreman-0211g photo-shahreman-0211h photo-shahreman-0211i photo-shahreman-0211j photo-shahreman-0211k  photo-shahreman-0211lm photo-shahreman-0211l photo-shahreman-0211n photo-shahreman-0211o photo-shahreman-0211p photo-shahreman-0211q photo-shahreman-0211r

مجسمه ساز کرمانشاهی در کنار چشمه سراب قنبر نمادی گِلی از الهه نگهبان آب ها ساخت

photo-shahreman-0210s