منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

زنان ‌حقشان ‌را‌ مي‌خواهند ‌نه ‌صدقه

شهرمن / شماره 49 / 12 تیر1397

بنفشه رضايي – مدیرمسئول

photo746456159630765714خبر انتصاب سه بانوي فعال درعرصه‌ي سياسي و اجتماعي به عنوان معاون فرمانداري شهرستان‌هاي کرمانشاه، به عنوان يک خبر شگفت انگيز از جانب رسانه‌ها منتشر شد. تأکيد بر زن بودن منتصبان در تيتر اخبار، علت اين شگفتگي را روشن مي سازد و به آساني اين پيام را به زنان مي دهد که دلتان را خوش نکنيد يک استثنا اتفاق افتاده است! جاي سؤال است که چرا با وجود توصيه هاي مختلف درباره‌ي جايگاه زنان در دين مبين اسلام، براي تصميم گرفتن در سپردن پست و مسئوليت به افراد قبل از شايستگي و توانايي در ابتدا جنسيت در نظر گرفته مي شود؟ يکي از رسانه ها با ذوق زدگي در تيتر اين خبر عنوان کرده است که يکي ديگر از وعده هاي دولت روحاني تحقق يافت و زنان درپست‌هاي مديريتي جايي پيدا کردند.

ناعادلانه است که زنان جامعه‌ي امروز ما به عنوان نيمي از افراد جامعه که در هوش، استعداد، توانايي و… در خلقت با مردان برابر هستند، به دليل مسائل فرهنگي وغالب بودن تفکر مردانه در انتخاب مديران و برنامه ريزان و سياست گذاري و برنامه ريزي در سطح کلان کشور، از حقوق خود براي ايفاي نقش هاي مؤثر و کليدي محروم شوند. متأسفانه وقتي پستي در سطوح مياني و پائيني مديريت به زنان واگذار مي شود، مسئولان طوري بر روي آن مانور تبليغاتي مي دهند که انگاراين پست به عنوان صدقه اعطا شده است. همين موضوع باعث پايين آمدن اعتماد به نفس در زنان شايسته و توانمند جامعه‌ي ما شده است. گاهي اثر اين تبليغات آنقدر زياد است و اين مسئوليت ها براي زنان چنان بزرگ و دور از دسترس ديده مي شود که از پذيرفتنش سرباز مي زنند. ضمن آرزوي موفقيت و سربلندي براي بانوان گرانقدر خانم ها مريم اکبري معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي فرمانداري دالاهو، گونا احمدي معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري پاوه و بهاره دارابي معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور عمراني فرمانداري ثلاث باباجاني، از استاندار انتظار مي رود در انتصاب هاي بعدي فرمانداري را به دست زنان کرمانشاه بسپارد.