منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

سرمقاله ی شماره ۳۳ نشریه شهرمن

چون روزنامه نگارم، بی تعارف می گویم:

ساختار اداره‌ي ‌ارشاد‌ کرمانشاه‌ بيماراست، درمانش کنید!

بنفشه رضایی

Banafsheh Rezaieبايد بگويم دوستان عزيزي در اداره‌ي کل فرهنگ و ارشاد اسلامي کرمانشاه داريم و تا کنون هيچ مشکل و مسأله اي که مربوط به نشريه باشد با اين مجموعه نداشته ايم. ولي وقتي پاي منافع و آبروي استان به ميان مي آيد، دوست و دشمن براي ما يکي مي شود و اينجا مطالبات مردم است که جاي هرگونه روابط را مي گيرد! تحولات اخير مديريت ارشد اين اداره در ماه هاي اخير، به بهانه‌ي ايجاد تحول صورت پذيرفت. اما آيا بازخورد اين تغيير و برکاتش نصيب استان شده است؟! آيا مديري که بيشتر به صورت دورکاري در اختيار کرمانشاه است و نيمي از وقتش را با مسئوليتي که در استان کردستان دارد مي گذراند، مي تواند منشاء تحول خير باشد و بدنه‌ي خموده و بيمار ارشاد کرمانشاه را درمان کند؟ مسئولان عالي رتبه‌ي استان بررسي کنند ببينند اين اداره‌ي حساس که مي تواند در تعالي يک استان نقش بسزايي داشته باشد، به کداميک ازسياست هاي وزارت که شامل راهبردهاي محتوايي، اهداف و وظايفش -خارج از برنامه هايي که فقط روي کاغذ قشنگند و در اجرا سر و دم و دست و پايش مي افتد-، نزديک شده است. اگر قبول نداريد مصداق بارزي از نتيجه‌ي فعاليت هاي انجام شده را براي مردم بياوريد. ارشاد کرمانشاه براي حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان، پژوهشگران و روزنامه نگاران استان چه کرده است؟ نحوه اداره و نظارت مجتمع ها، تالارها، فرهنگسراها و ساير فضاها و مراکز فرهنگي کرمانشاه چه گونه بوده است؟ انصافاً بگوييد وضعيت ابتدايي ترين بخش تالارها که سرويس هاي بهداشتيش باشد، چگونه است؟ قسم مي خورم که اگر ببينيد شرمتان مي آيد از وضعيت تالارهايي که قرار است فرهنگي ترين برنامه ها با حضور مهمانان حتي خارجي در آن برگزار شود.
پيشنهاد مي کنم دربرنامه ها وقتي از صندلي هاي رديف اول و پشت تريبون دل کنديم سري به اين بخش هم در دانشگاه فرهنگ، مجتمع شهيدآويني و تالار انتظار بزنيم؟! البته ما اين کار را کرده ايم و به دفعات عکس و فيلم هم براي آرشيومان ذخيره کرده ايم! به موارد و نقص هاي جلوي چشم تر هم اشاره نمي کنم چون در اين مقال نمي گنجد! آيا اداره‌ي ارشاد کرمانشاه در اين سال ها به جز وظيفه‌ي تکريم مفاخر و برگزاري بزرگداشت و اجراي کنسرت هاي نه چندان وزين به ده ها وظيفه‌ي مهم ديگرش عمل کرده است!؟
بدنيست به يکي از بي تدبيري هاي برخي مسئولان اداره‌ي ارشاد کرمانشاه اشاره اي کنم.
ارديبهشت گذشته طرحي کشوري با عنوان باشگاه هاي کتابخواني همزمان با استان هاي ديگر در کرمانشاه اجرا شد. به نقل از خبرگزاري مهر، جعفري مدير اداره‌ي فرهنگ و ارشاد اسلامي استان کرمانشاه اعلام کرد با برنامه ريزي صورت گرفته ۱۲۰مربي براي آموزش و تشکيل تيم هاي کتابخواني در اين ۴ شهرستان ثبت نام کرده اند که با تشکيل تيم هاي کتاب خوان، حدود يک هزار و ۲۰۰ نفر در سنين مشخص شده حضور خواهند يافت”. در اين طرح ۴شهرستان ثلاث باباجاني، روانسر، سنقروکليايي و کرمانشاه شرکت کردند.
دوره هاي آموزشي براي آموزش داوطلبيني که قرار بود مربي باشگاه ها شوند با هزينه‌ي قابل توجهي برگزار شد. سؤال اينجاست که نتيجه ي اين برنامه و طرح فوق العاده پس از اجرا چه شد؟ بايد بگويم استان هاي ديگر ده ها و صدها باشگاه کتابخواني تشکيل دادند و از حمايت ها و اطلاع رساني اداره‌ي ارشاد شهرشان بهره بردند. يزد حدود 280 باشگاه کتابخواني ثبت کرد! هر شهري کتابفروشي براي اين طرح به تهران معرفي کرد تا کتاب ها را با تخفيف 50 درصدي در اختيار کودکان عضو باشگاه ها قرار دهند. اما در اين ميان عملکرد کرمانشاه با اين همه پيشينه‌ي درخشان و داشتن صدها چهره‌ي برجسته‌ي کشوري و جهاني چگونه بود؟ با کمال تأسف بايد بگويم در کرمانشاه اين طرح که قرار است فقط تا آخر شهريورماه ادامه داشته باشد در ابتداي راه هم نيست! دعوت از افراد ناکارآمد به عنوان مربي، عدم اطلاع رساني به مربيان باشگاه ها، عدم درک و آگاهي کافي از روال کار و قطع ارتباط با گردانندگان طرح و عدم انگيزه و رخوت و ناآگاهي مسئولان ارشاد شهرستان کرمانشاه عامل شکست اين طرح بود. رخوت عوامل ارشاد در کرمانشاه حتي تعجب مسئولان جام باشگاه هاي کتاب کشور را هم برانگيخت! اين گوشه اي بود از کاستي هاي ادره‌ي فرهنگ کرمانشاه. حال خود حديث مفصل بخوانيد از اين مجمل!

@shahreman1