منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

طرح «تربيت ‌سفيران‌ سلامت ‌دانش ‌آموزان» در کرمانشاه‌ آغاز شد

دکتر سارا شاه آبادي کارشناس آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در در گفت و گو با ايسنا، در خصوص اين طرح گفت: در گام اول طرح تربيت سفيران سلامت دانش آموزان که از امروز در سطح استان آغاز مي گردد، مربيان بهداشتي، پرورشي و مشاوران مدارس به عنوان مجريان سلامت در مدارس آموزش داده مي‌شوند.

وي تصريح کرد: اين آموزش ها در زمينه هاي مختلف تغذيه، تحرک، بهداشت، دخانيات، بهداشت روان و بلوغ خواهد بود و در راستاي افزايش آگاهي و توانمندي دانش آموزان در جهت انجام خودمراقبتي در زمينه سلامت است. در گام بعدي طرح اين مجريان سلامت 3 هزار و300 دانش آموز را به عنوان سفيران سلامت آموزش مي دهند.

وي تصريح کرد: اين سفيران آموزش هاي لازم را به ساير دانش آموزان داده و اين امر موجب آگاهي تمامي دانش آموزان در زمينه هاي مختلف بهداشتي شده و قطعاً موجب افزايش خودمراقبتي و سلامت در ميان جامعه دانش آموزي و نوجوانان ما خواهد شد.

شاه آبادي اظهار کرد: اين طرح با هدف حفظ و ارتقاء سلامت جامعه دانش آموزي که آينده‌سازان کشور هستند صورت گرفته و علاوه بر بهداشت، بحث آموزش و آگاهي در زمينه مقابله با آسيب هاي اجتماعي نيز در آن لحاظ شده است.