منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

لبه تیز قوم گرایی در انتخابات

Elect

شهر من ـ بنفشه رضایی

صاحب نظران معتقدند از در که وارد شود توسعه از پنجره می گریزد. شایسته سالاری رخت بر می بندد و عقلانیت و منطق گرایی راهی مسلخ تک نگری، تعصب و گاهی جمود فکری می شود. قوم گرایی که حضورش گرد جوامع عقب مانده سایه می افکند، نور منشور پیشرفت، وحدت، صلح و آبادانی را خاموش می کند و مانند زلزله ای سهم گین چارچوب فرهنگ و تمدن جوامع را ویران می سازد. این تفکر موذی سالیان درازیست که در تعیین سرنوشت انسان ها نقش بازی کرده و همچنان نیز کنترل امور برخی جوامع را در دست دارد و با این‌که مذاهب و مکاتب مختلف در نکوهش نژاد پرستی و طایفه گرایی کم نگذاشته اند و بارها در طول تاریخ، مردم سرزمین های گوناگون از این گرایش زخم دیده اند، اما افسون این افسونگر با قدرت قابل تأملش همواره به راحتی می تواند با تحریک تمایلات منفی و ذاتی انسانی به مانند غرور و برتری جویی، هر جامعه ای را به دام آورد.

ناگفته نماند طایفه گرایی شمشیری دو لبه است که بنابر این‌که در چه زمانی و در دست چه کسانی به کار رود، کارکردش متفاوت می شود. اگر قوم گرایی به هدف احساس یگانگی با سرزمین و علاقه‌مندی به موطن باشد تحسین شده و کارکردش مثبت تلقی می گردد ولی اگر قومیت به عنوان ابزار توسط گروه های ناسازگار و افراد قدرت طلب و سلطه جو به خصوص در شهرهای کوچک مورد استفاده قرار گیرد، آنگاه لبه تیز و برنده این شمشیر نمود پیدا می کند.

مردم این دیار بعد نا میمون قوم گرایی را در انتخابات به کرات تجربه کرده اند. انتخاب متعصبانه ای که هیچ معیاری جز قرابت خونی و قبیله ای در آن دخیل نبوده و حاصلش انتخاب نمایندگانی است که وامدار قومشانند و به جای تلاش برای توسعه کشور، استان و یا شهرشان تنها به فکر ادای دین به اقوامشان هستند تا برای دوره‌های بعد نیز جای پایشان را محکم کنند.

محو کردن نگاه قومی به انتخابات اگرچه در کوتاه مدت دشوار است اما نا ممکن نیست. بالا بردن آگاهی عمومی، حضور احزاب سیاسی، استیفای حقوق و خواست شهروندان با نگاه فراقومیتی و تحقق وعده ها توسط نمایندگانی که به طایفه و قوم خاصی برای کسب رأی اتکا نداشته اند، می تواند این دوره گذار را کوتاه کند.

هم اکنون که مردم ما در آستانه دو انتخاب مهم و سرنوشت ساز قرار دارند، هر حوزه ای در حد اختیارات و امکاناتش باید در تعدیل نگاه طایفه گرایی در انتخابات کوشا باشد. در این میان رسانه ها به خصوص رسانه ملی می توانند با نقد و به تصویر کشیدن عواقب ناشی از قوم گرایی در انتخابات، دید تازه ای به افراد ببخشند و آنها را در انتخابی صحیح و متمدنانه یاری بخشند و راه را برای توسعه و پیشرفت سرزمینمان هموار کنند.