منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

ماساژ صورت‌ و شادابي ‌پوست

افشین عبدی

menfacial

امروزه يكي از دغدغه‌هاي بيشتر مردم دنيا زيبايي ظاهري است. انسان‌ها براي چهرة خود هزينه‌هاي زيادي انجام مي‌دهند تا صورتي صاف و تقريباً بدون چروك داشته باشند؛ لذا علاوه بر استفاده از انواع ماسك‌ها و ساير اقداماتي كه براي حفظ و شادابي پوست صورت انجام مي‌شود مي‌توان از ماساژ صورت نيز بهره برد.

از فوايد ماساژ صورت مي‌توان به افزايش جريان خون در زير سطح پوست، كاهش چين و چروك، تقويت عضلات صورت و همچنين كاهش استرس اشاره نمود. اصلي ترين نكته در هنگام ماساژ صورت، به آرامش رسيدن فرد ماساژ گيرنده است.

قبل از شروع ماساژ لازم است صورت كاملاً تميز باشد و هيچگونه مادة اضافي از قبيل انواع كرم‌ها و مواد آرايشي روي صورت باقي نماند. همانگونه كه در قسمت قبل نيز اشاره شد در صورت هرگونه عارضة پوستي مانند جوش، آكنه، زخم و … بايد از ماساژ پوست خودداري نمود. لازم به يادآوري است كه تمركز فرد ماساژ دهنده، سرعت، فشار و جهت درست حركت دست ها در اجراي تكنيك‌هاي ماساژ بسيار مهم مي باشد.

مراحل ماساژ صورت به ترتيب زير است:

1- لازم است ارگونومي تخت ماساژ مناسب باشد و فرد ماساژ گيرنده در وضعيت مناسبي روي تخت قرار گيرد.

2- استفاده از روغن مناسب براي ماساژ صورت ضروري است.

3- انگشتان شست در وسط دو ابرو قرار داده مي‌شود و همزمان با حفظ فشار و سرعت مناسب از ناحية بالاي ابروها به طرفين صورت و تا ناحية شقيقه ها ادامه پيدا مي‌كند. بايد توجه نمود در قسمت انتهايي فشار به آرامي كاهش مي‌يابد. اين حركت براي تمام نواحي پيشاني انجام مي‌شود. مي توان فاصلة بين بالاي ابرو تا نقطة رويش مو‌ها را به دو يا سه قسمت تقسيم كرد و اين حركت را براي هر قسمت به صورت جداگانه انجام داد.

4- مجدداً هر دو انگشت شست در كنار هم قرار مي‌گيرد و از ناحيه وسط ابروها به آرامي به سمت بالا و ناحية‌ رستنگاه مو كشيده مي‌شود.

5- حركت قبل اين بار از قسمت بالايي كمان ابروها به سمت بالا تكرار مي‌شود.

6- چهار انگشت هر دو دست به غير از انگشت‌هاي شست روي پيشاني و بالاي ابروها قرار گرفته و با حركتي آرام به سمت بالاي پيشاني كشيده شده و تا رستنگاه مو ادامه مي‌يابد.

7- انگشت‌هاي شست هر دو دست از ناحية بالاي ابروها به آرامي به طرف شقيقه‌ها كشيده مي‌شود.

8- سه انگشت هر دو دست، به غير از انگشت كوچك و شست، روي گونه‌ها و ناحية نزديك به بيني قرار گرفته و با حركتي آرام به سمت پايين گونه‌ها و نقطة پاييني فك كشيده مي‌شود.

9- چانه با دو انگشت ماساژ داده شده ، با حركتي آرام در راستاي انحناي زيرين فك تا ناحية انتهايي ادامه مي‌يابد.

10- توسط نوك چهار انگشت، ناحية پاييني گونه و نزديك به نقطة ‌انتهايي فك به صورت دايره‌اي ماساژ داده مي‌شود.

11- حركت آرام كششي با نوك دو انگشت از ناحية‌كناري لب تا نقطة‌ انتهايي فك انجام مي‌شود. بايد توجه داشت از وارد آوردن فشار زياد به ناحية شقيقه‌ها جداً اجتناب شود. همچنين بايد مراقب بود ابروها كشيده نشود.

12- انگشت اشاره در انتهاي فك و انگشت شست در ناحية بالاي فك و زير استخوان گونه‌ها قرار مي‌گيرد و اين ناحيه تا پايين صورت ماساژ داده مي‌شود.

13- توسط دو انگشت ناحية انتهايي بيني و نزديك به چشم‌ها به آرامي و به حالت استاتيك فشار داده مي شود.

14- اين حالت فشار استاتيك توسط انگشت‌هاي شست، براي قسمت بالاي ابروها نيز انجام مي شود.

15- حالت استاتيك براي ناحية‌ ابتدايي گونه‌ها و نزديك به بيني و نيز ناحية مياني و انتهايي گونه‌ها با جابه‌جايي دست‌ها و بخش به بخش انجام مي شود. مي‌توان بعد از هر حركت استاتيكي، يك يا دو حركت كششي روي گونه ها انجام داد.( اين حالت يك بار با انگشتان شست هر دو دست و يك‌بار با انگشتان مياني هر دو دست انجام مي‌گيرد.)

16- شقيقه‌ها از ناحية نزديك به چشم‌ها به صورت كششي به سمت بالا ماساژ داده مي‌شود.

17- ماساژ گوش‌ها با خواباندن سر كمي به سمت راست و سپس چپ انجام مي‌گيرد.

ماساژ باعث توليد كلاژن در پوست مي‌گردد كه از عوامل اصلي شادابي پوست و جلوگيري از چين و چروك مي‌باشد.