منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

ما چقدر زود باور هستيم

1345536952_water

دانشجويي که سال آخر دانشگاه را مي گذراند به خاطر پروژه اي که انجام داده بود جايزه اول را گرفت. او در پروژه خود از 50 نفر خواسته بود تا دادخواستي مبني بر کنترل سخت و يا حذف ماده شيميايي «دي هيدروژن مونوکسيد» توسط دولت را امضا کنند و براي اين خواسته خود دلايل زير را عنوان کرده بود.

1- مقدار زياد آن باعث عرق کردن زياد و استفراغ مي‌شود.

2-يک عنصر اصلي باران اسيدي است.

3- وقتي به حالت گاز در مي آيد بسيار سوزاننده است.

4-استنشاق تصادفي آن باعث مرگ فرد مي شود

5-باعث فرسايش اجسام مي شود.

6-حتي روي ترمز اتوموبيل ها اثر منفي مي گذارد.

7- حتي در تومورهاي سرطاني نيز يافت شده است.

از 50 نفر فوق 43 نفر دادخواست را امضا کردند. 6 نفر به طور کلي علاقه اي نشان ندادند و اما فقط يک نفر مي دانست که ماده شيميايي «دي هيدروژن مونوکسيد» در واقع همان آب است

عنوان پروژه دانشجوي فوق «ما چقدر زود باور هستيم» بود!