منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

مردي ‌که ‌با‌ کتاب ‌نفس‌ مي‌ کشيد

Pedram

يادي از رضا پدرام، قديمي ترين کتابفروش شهرمان

شهرمن-گروه فرهنگ

شايد کمتر کسي در کرمانشاه باشد که تورقي به کتابي زده باشد و با نام رضا پدرام مدير کتابفروشي شريعت آشنا نباشد.

کهن کتاب فروش شهرمان، سالياني دراز، قفسه هاي کتابفروشيش را پر و خالي کرد، بي هيچ ادعايي؛ زيرا يگانه عشقش روح کتاب بود، بوي کتاب و ارتباط با اهل کتاب.  وسواس ويژه اي در انتخاب و معرفي کتاب داشت و برايش مهم بود آن چه را که عرضه مي کند، آني باشد که مخاطب در پي‌اش است.

رضا پدرام، دهم بهمن ماه امسال در سن 88سالگي، کتابخوانان و کتاب دوستان شهرش را براي هميشه ترک کرد و در آغوش يگانه اش آرام گرفت.

وي حدود 75سال در حرفه‌ي کتاب فروشي فعاليت داشت و عليرغم مشکلات در زمينه‌ي وضعيت بد اقتصادي حوزه‌ي کتاب، حاضر نشد از کار خويش دست بکشد و همواره در حفظ اين سنگر فرهنگي کوشا بود. به گفته فرزند مرحوم پدرام که او نيز مانند پدرش وزنه اي در حوزه‌ي کتاب کرمانشاه محسوب مي شود، وي  در خاطراتش به سال هاي دوري اشاره مي کرده که حتي کتاب را به صورت کيلويي مي‌خريدند و نقل کرده زماني که خيابان اصلي شهر( مدرس يا همان سپه)، آسفالت شده با سال هاي آغازين کارش همزمان بوده است.

وي با نام کتاب فروشي شرق کار خود را آغاز کرد اما پس از انقلاب به پيشنهاد اداره‌ي فرهنگ و ارشاد نام کتابفروشي اش را به شريعت تغيير داد. انتخاب اين حرفه براي مرحوم پدرام، نه صرفاً براي گذران زندگي بلکه به دليل عشق و اعتقاد به اين حرفه‌ي مقدس بود. افراد زيادي در کرمانشاه خود را مديون وي مي دانند. کساني که براي بار اول توسط رضا پدرام کتاب به دست گرفتند و يا سال هاي طولاني کتاب هاي مورد علاقه شان را از ايشان طلب کردند.گرچه جايش پشت پيشخوان کتابفروشي شريعت خالي است اما تأثير سبز فعاليتش تا ابد مانا خواهد بود. روحش شاد و يادش گرامي باد.