منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

معجزه ويژگي‌هاي‌ منحصر ‌به ‌فرد در کسب ‌موفقيت

بخش اول

Movafaghiat

فخرالدين دوست محمد

خداوند انسان را به خاطر توانايي ها و قابليت هاي منحصر به فرد و بي حد و مرزش که او را از حيوانات متمايز مي کند، به عنوان جانشين خود و اشرف مخلوقات انتخاب کرده است. توانايي ها و نيروهاي سرشار بشري بي حد و مرز است و تا کنون بخشي از اين نيروها و استعدادهاي فکري، ذهني، جسمي و روحي ورواني ، در قالب آفرينش ها و خلق شاهکارهاي بي مانند و جاودانه براي رشد و پيشرفت بشريت توسط انسان هاي موفق، خلاق و جريان ساز کشف و به کار گرفته شده است.

اما بخش بسيار زيادي از اين توانايي هاي بالقوه فکري و ذهني، مثل قدرت حافظه، قدرت بينايي و شنوايي، سلامتي، امنيت، داشتن کانون گرم خانواده، تسلط بر فن بيان، دوستان تأثيرگذار و…، توسط افراد زيادي پنهان و نامکشوف باقي مانده و به کار گرفته نشده است. مثلاً خيلي از افراد بي‌اراده و شکست خورده، از داشتن محبت پدر ومادر يا امنيت کانون گرم خانواده محروم بوده و به خاطر نداشتن چتر حمايتي و تشويق‌ها و اهرم‌هاي تأييد کننده موجود در خانواده نتوانسته‌اند به خواسته ها و موفقيت هاي لازم دست پيدا کنند. بر عکس افرادي هم هستند که با وجود داشتن موهبت و نعمت خانواده و پدر و مادر خوب، نتوانسته اند از اين ظرفيت در جهت رشد و ارتقاء خود بهره برداري لازم وحداکثري را بنمايند.

 فردي که  حافظ کل يک کتاب شعر مي باشد داراي توانايي‌اي به نام» قدرت حافظ« است که به خوبي توانسته از اين استعداد ويژه، بهره برداري نمايد. به عبارت ديگر علت موفقيت اين شخص، تنها پول، سرمايه يا امکانات و يا زندگي در موقعيتي خاص نبوده است، بلکه بزرگترين و مهمترين سرمايه لازم براي موفقيت اين فرد، قدرت حافظه وي بوده است.

همچنين نابينايي که از نعمت »بينايي« محروم است، اما بر خلاف تصور در ميادين ورزشي، هنري، علمي و …، موفق به کسب عناوين و يا جايگاه هاي ارزشمند مي شود، بدون توجه به نابينايش و ساير کمبود ها و ناتوانايي ها، با شناسايي و کشف ساير ظرفيت هاي وجودي خود، توانسته به اوج برسد و شايستگي هاي لازم را کسب نمايد.

سارقي که با در چند ثانيه بدون کليد قفلي را باز مي کند و با  مهارت دوربين‌هاي مدار بسته و حسگرهاي صوتي، را از کار مي اندازد و به هدف خود مي رسد، او هم داراي استعداد ها و توانايي هاي ويژه مي باشد اما از اين استعداد در جهت خلاف موازين اخلاقي و انساني بهره برده است. افرادي که با شور و اشتياق، صعه صدر و حوصله، ساعت ها، روزها و حتي ماه ها زمان و وقت صرف مي کنند تا لباس يا پوشاک با مارک يا برند خاص را خريداري نمايند نيز داراي پتانسيل ها و ظرفيت هايي به نام صبر و حوصله، شور واشتياق، ايده ال گرايي و تلاش براي منحصر بودن، ديده شدن و … هستند. اما بايد دانست آسيب ها در جايي نمود پيدا مي کنند که اين ظرفيت ها و استعدادها در راه نادرست و در حاشيه‌ها و فرعيات و موضوعات درجه چندم زندگي صرف شوند. بر عکس اگر اين افراد مي توانستند صد درصد از چنين ظرفيت هاي وجودي در پرداختن به اهداف و اولويت هاي اصلي زندگي استفاده نمايند، موفقيت هاي بيشماري در زندگي به دست مي آوردند. افراد خلاق و موفق مي توانند از کوچکترين توانايي، استعداد و مهارت خود استفاده کنند. مثل بازي با انگشتان دست يا حالت ها و فرم هايي که با استفاده از ميميک صورت ايجاد مي کنند، مثل»جيم کري«. آن‌ها حتي مي توانند از متفاوت بودن ظاهرخود نيز براي رسيدن به موفقيت بهره ببرند. مثل بازيگرهاي کوتاه، بلند قد يا چاقي که در فرصت ها وبنا به اقتضاي فيلمنامه در فيلم هاي سينمايي بازي مي کنند و مورد توجه کارگردانان قرار مي گيرند. در شماره آتي اين بحث را ادامه مي دهيم.