منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

منوريل ‌نبايد از شكارگاه ‌عبور كند

يک باستان‌شناس برجسته کشور:

منوريل ‌نبايد از شكارگاه ‌عبور كند

Tagh

 

هادي نوروزي

يک باستان شناس برجسته کشور معتقد است که اهميت منطقه موسوم به شکارگاه خسروپرويز در کرمانشاه بيش از حد تصور معمول است.

دکتر مهدي رهبر در اين باره اظهارکرد: منطقه‌اي که در شهر کرمانشاه معروف به شکارگاه خسرو است به اعتقاد من از ديدگاه تاريخي و باستانشناسي داراي اهميت فوق العاده‌اي است.

وي که سرپرست هيئت کاوش باستان شناسي در اين منطقه نيز بوده است، گفت: تاکنون دو فصل کاوش باستان شناسي در شکارگاه خسرو کرمانشاه انجام شده و به نظر من نياز به انجام حداقل دو فصل ديگر کاوش باستان شناسي دارد که بتوانيم به نتايج جامعي در مورد آن برسيم.

اين باستان شناس برجسته کشور گفت: فصل اول کاوش در اين منطقه با تقاضاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور صورت گرفت که نتايج خوبي به دست آمد اما فصل دوم اين کاوش به خاطر مسئله عبور منوريل از اين محدوده بود که با دستور استانداري کرمانشاه صورت گرفت.

Shekarghah

وي تأکيد کرد: عليرغم اين‌که من در آن برهه زماني گفتم که نيازي به کاوش نيست و وجود اثر تاريخي در اين محدوده کاملاً محرز و مشخص است، اما به دستور استانداري کرمانشاه حفاري انجام شد که نشان دهيم در اين محدودآثار بسياري وجود دارد و در نهايت همين طور هم شد.

رهبر تأکيد کرد: با اين وجود در اين فصل از کاوش نيز نتايج خوبي به دست آورديم و متوجه شديم که برخلاف تصور قبلي اين مکان صرفاً يک شکارگاه معمولي نبوده بلکه محل احداث شهري بزرگ در دوران اشکانيان بوده است.

اين باستان شناس برجسته کشور گفت: در اين فصل از کاوش به ديوارهاي بلندي با قطر 14.60 رسيديم و مهم تر از آن خندق هايي در اطراف آن کشف کرديم. وي يادآور شد: اين اطلاعات اوليه به ما مي گويد که اين ديوارها براي آن احداث شده که از شهري که درون آن قرار مي‌گرفته محافظت کند و به دلايلي نامعلوم انجام اين مهم ناتمام مانده و بعدها در دوران ساسانيان از اين محدوده محصور به عنوان شکارگاه استفاده شده است.

رهبر تصريح کرد: همچنين چرخشت هايي در اين کاوش کشف کرديم که از آن به عنوان کارگاه‌هاي شراب سازي در دوران تاريخي استفاده مي‌شده است. اين باستان شناس برجسته کشور تأکيد کرد: بنابراين اهميت اين محدوده بسيار بيشتر از آن است که تاکنون تصور شده است.

وي با اشاره به موضوع عبور منوريل از کنار اين شکارگاه گفت: من در مورد عبور منوريل به هر شکل ممکن از اين محدوده کاملاً مخالفم و معتقدم که منوريل کرمانشاه بايد در همان منطقه اي که در حال حاضر کار شده (سر فرهنگيان) بماند و به هيچ وجه به سمت شکارگاه خسرو ادامه مسير ندهد.