منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

نامه پدر یک کودک دیابتی به «شهرمن» راهگشا شد

شهرمن – گروه علمی و آموزشی

photo-shahreman- 210انتشار نامه اي در شماره گذشته شهرمن با عنوان «تلخي هاي بيماري شيرين» که در آن پدر يک کودک ديابتي مشکلات فرزندش را براي معلم او بازگو کرده و از زحمات اين معلم قدرداني کرده بود؛ از سوي مسئولين دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه مورد استقبال قرار گرفت.

 ويدا صنيعي، کارشناس مسئول بيماري هاي غير واگير معاونت بهداشتي کرمانشاه، با تقدير ازشهرمن به خاطر انتشار اين نامه، گفت: درمباحث آموزشي که با همکاري آموزش و پرورش در مدارس انجام مي گيرد، ما تا کنون بيشتر بر روي ديابت تيپ2 که افراد بالاي 30سال را گرفتار مي کند تمرکز داشتيم. زيرا اين بيماري با اصلاح تغذيه و سبک زندگي قابل پيشگيري است. اما با خواندن اين نامه نظر ما به ديابت تيپ يک هم جلب شد و متوجه شديم در مدارس نياز است آموزش هايي براي پيشگيري از عوارض ديابت نوع يک و نوع مراقبت از کودکاني که ديابتي متولد شده‌‍اند يا در خردسالي ديابتي شده اند، ارائه دهيم.

وي افزود: با آموزش به خانواده ها و اولياء مدرسه، بايد تلاش کرد اين کودکان ديابتي به عوارض دچار نشوند و زندگي نرمالي داشته باشند.

دکتر صنيعي اظهار داشت: اميدوارم رسانه ها با انتشار چنين مطالبي در حفظ و ارتقاء سلامت افراد جامعه به ما ياري برسانند.