منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

وقتي‌ همه‌ رفتند او ماند!

هفته نامه شهرمن / شماره 53 / 30 مهر 1397

25ef8389-771e-4344-aa4b-d2ad55281411

مهرباني‌ خالو جمشيد

وقتي‌ همه‌ رفتند او ماند!

شهرمن- اميرپويا قدسي

برخي انسان‌ها در چند لحظه، هرچند ساده، کاري مي کنند که صد کتاب و صد زبان گويا و توانا هم نمي تواند در پندهايشان اينچنين درس و پيامي به ديگران انتقال بدهند.

“خالو جمشيد” از اين آدم ها است. کار خاصي نکرد. تنها ماند و نرفت. قد خم کرد و شانه راست نکرد. او در چند دقيقه با قلبي پاک و سليم نشان داد انسانيت نه به تحصيلات دانشگاهي است، نه به سن و نژاد و مذهب و پول و مقام و شهرت! خالو جمشيد حدود 65 سال 7eea642c-47a9-40b3-b200-ee645ac592f6سن دارد و براي امرار معاش دستفروشي مي کند. مردم جوانرود درباره‌ي او مي گويند بسيار انسان آرامي است و هياهو را دوست ندارد. روز همايش پياده روي خانوادگي در جوانرود، “خالو جمشيد” از محل تجمع مردم مي‌گذشته است که با ديدن شلوغي گوشه اي مي‌ايستد تا برنامه به پايان برسد. پس از آنکه همه رفتند او مي ماند و به جمع آوري کاغذهاي قرعه کشي و زباله هاي روي زمين، مي پردازد. در همين لحظات فرد خوش ذوقي از او عکس مي گيرد و اينگونه کار شايسته‌ي خالو جمشيد در شبکه هاي اجتماعي منتشر مي‌شود. تا جايي که کمپين مهرباني‌هاي کوچک جوانرود که يک کمپين مردمي و خودجوش است، به پاس کار زيبا و پسنديده «خالوجمشيد ويسي» از او با لوح سپاس و هدايايي به رسم يادبود تقدير مي کنند.