منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

پارکبان‌ها نياز به‌ آموزش ‌دارند

حسین صفری

کمبود پارکينگ هاي مناسب و کافي در نقاط شلوغ مرکز شهر، باعث گرديده شهرداري داروي مسکني تجويز کند و آن را به دست پارکبان هاي بخش خصوصي بسپارد. پارکينگ شهرداري به دليل مرکزيت ساختمان هاي پزشکان و نزديکي به مراکز خريد متعدد، يکي از همين نقاط پرتردد است که اخيرا با اجراي طرح پارکبان تا حدي معضل پارک خودرو را در اين مکان ساماندهي کرده اند. گرچه در کاربردي بودن اين طرح هيچ شکي نيست،اما شنيده مي شود اجراي ناقص و عجولانه آن، برخورد و مجادله برخي پارکبانان و مردم را در پي داشته است.

طبق گفتگو با چند تن از ساکنين و بازاريان محدوده پارکينگ شهرداري و خيابان دبير اعظم به برخي از مشکلات اين طرح اشاره مي کنم. کساني که در محدوده فوق الذکر ساکن هستند خودروي خود را جلوي منزل و يا محل کارشان بر طبق روال گذشته پارک مي کنند و پارکبانان هم به دون در نظر گرفتن موقعيت صاحب خودرو و بر حسب وظيفه، شماره خودرو ساکنين را داخل سامانه ثبت کرده و بر اثر تکرار منجر به تجميع جريمه زيادي براي اهالي مي شوند که اين موضوع عامل درگيري هاي زيادي شده است .

در ابتداي اجراي اين طرح طي يک برنامه تلويزيوني اعلام شد که پارک خودرو در نيم ساعت اول بدون هزينه خواهد بود اما در حال حاظر به چنين قانوني عمل نمي شود. افرادي هم که از شهرستان ها آمده اند و نيازي به دريافت کارت مخصوص پارک ندارند مجبور به پرداخت مبلغي به پارکبان هستند تا بتوانند خودرويشان را براي چند دقيقه پارک کنند.

نکته قابل توجه و عامل اصلي نارضايتي مردم نداشتن نرخي مشخص است و هر کس به صلاح خود مبلغ پارک خودرو را تعيين مي کند. بر اساس گفته شاهدان گاهي هم پارکبانان در هنگام فروش کارت از ارئه کارت شارژهاي هزار و دوهزار توماني امتناع کرده و به فروش کارتي با مبالغ شارژ بالاتر تمايل دارند.

عمدتا افرادي به پارکينگ شهرداري مراجعه مي کنند که بيمارند و قصد استفاده از خدمات پزشکي و درماني دارند و به دليل مشکلات بيماري، از روحيه مطلوبي برخوردار نيستند و لازم است پارکبانان اين منطقه داراي صبر و تحمل بيشتري باشند و برخورد صحيح با مردم را اموزش ببينند.

اي کاش مسئولين دست از درمان هاي موقت بردارند و با بهره جستن از تجارب ديگر شهرها و مکانيزه کردن طرح مذکور با نصب پارکومتر و آموزش هاي هدفمند به مجريان، به اين مشکلات براي هميشه خاتمه دهند .