منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

گاوان و خران بار بَردار*به ز آدمیان مردم آزار

شهر من-ع افرا

باشگاه خران سال 1321به وسيله چندکرمانشاهي متفکر و خلاق در کرمانشاه تأسيس شد. در سال 1326 نشريه توفيق به پيشنهاد اعضاي اين باشگاه، اين سوژه را دستمايه کار خود قرار داد و به يکباره اين تشکل محلي به يک حزب ملي بدل شد. در سال 1346 توسط گروه روزنامه نگاران توفيق، اين حزب يک روزنامه به نام«حزب خران»منتشر کرد که با استقبال فوق العاده اي از سوي مخاطبان مواجه شد. روزنامه حزب خران حدود چهار سال چاپ و منتشر گرديد.

اين حزب، قوانين، مقررات و شرايط عضويت جالبي داشت و بر پايه مرام نامه خود، اخبار و مطالب جالبي همراه با طنزي بي نظير در روزنامه حزب خران چاپ مي کرد.

بنابر اهدافي که در پي خواهد آمد از اين شماره «شهر من» به بررسي پيشينه و مرام نامه حزب خران و محتواي روزنامه اين حزب خواهد پرداخت.

1-باشگاه خران به وسيله چند کرمانشاهي خوش ذوق در کرمانشاه پا گرفت و اعضايش همه فرهيخته و متفکر بودند. اما متأسفانه آنطور که بايد اطلاعات زيادي از اين گروه در دست نيست. اميدواريم با انعکاس اين مطلب مخاطبيني که اطلاعاتي در مورد باشگاه خران کرمانشاه دارند با ما تماس بگيرند و به پژوهش ما کمک کنند.

2-مکتوب کردن خاطرات افرادي که از اعضاي سابق اين حزب بوده اند.

3- چاپ برخي مطالب روزنامه حزب خران براي مخاطبين جذاب و شيرين خواهد بود و لبخند را بر لب آن ها خواهد نشاند.

4- ايده باشگاه خران، توسط بهترين و ماندگارترين روزنامه نگاران طنز در ايران که آن زمان همه در مجله توفيق گرد آمده بودند، آنچنان مورد استقبال گرفت که سال ها خوراک کاريشان شد و حتي روزنامه اي با نام حزب خران منتشر کردند؛ حال آنکه هيچ يک از نشريات محلي آنچنان که بايد از ظرفيت هاي مخاطب پسند آن بهره نبردند.

لازم به ذکر است، مجله توفيق، کتاب روزنامه حزب خران، نوشته سيد فريد قاسمي و کتاب احزاب سياسي و انجمن هاي سري در کرمانشاه، نوشته محمد علي سلطاني از منابع مورد استفاده در اين مطلب هستند. همچنين مصاحبه با اعضاي سابق اين حزب نيز موضوعات تازه اي را روشن مي کند که تا کنون در جايي منتشر نشده است.

پيش زمينه تأسيس حزب خران، باشگاه خران بود. اين باشگاه که «باشگاه هيأت» نام داشت براي اعضاي خود کارت هايي را در چاپخانه غرب کرمانشاه با اين متن چاپ مي کرد:

گاوان و خران بار بَردار

به ز آدميان مردم آزار

يکي از اعضاي باشگاه خران، در مصاحبه با «شهرمن»، در تشريح شکل ظاهري کارت عضويت باشگاه مي گويد:«دو تکه کاغذ به شکل دو لنگه درب بر روي سطحي سيقلي، مانند آيينه، چسبانده شده بود.وقتي پاکت را مي گشودي(مانند اين بود که دو لنگه درب باز شود)،عکس دو کله خر روي هر يک از دو لنگه درب طراحي شده بود وعکس خودت هم در وسط صفحه توي آيينه مي افتاد.اينگونه ورودت را به جمع خران خوش آمد مي گفتند.»مهر باشگاه هم تصوير سر دو خر بود که به هم مي نگريستند.

شرايط عضويت در اين حزب را در شماره بعدي بخوانيد.