منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

خبر و تحلیل

سهم‌ اقتصاد‌ لَنگ‌ کرمانشاه‌ در پسابرجام

شهرمن-گروه اقتصاد این روزها که نمایندگان و مسئولین، در پی جذب سرمایه از پسابرجام و بودجه سال آینده جهت توسعۀ استان‌هایشان درتلاش بودند مردم استان ما نیز گوش به زنگ…