منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

برج‌هاي ‌پيزا!

photo-shahreman_961026

كارشناسان ‌مسكن‌ و مسئولان ‌فوري ‌بررسي‌ كنند:

برج‌هاي ‌پيزا!

مشاهده‌ي ‌ناشاقولي ‌در ‌برخي‌ بلوك‌هاي ‌مسكن مهر ‌كرمانشاه

1396/10/26

اميرپويا قدسي – سردبير نشریه شهرمن

APGhodsi 1معمولاً رسم بر اين است كه پس از وقوع هر حادثه،‌ اعم از طبيعي يا غير طبيعي، كارشناسي‌هاي بسياري در خصوص ابعاد مختلف آن حادثه توسط خيل عظيم افراد متخصص و غير متخصص صورت مي‌گيرد و دلايل بروز و تبعات ناشي از آن به نقد منصفانه يا غير منصفانه كشيده مي‌شود. در اين ميان عده‌اي مقصر معرفي مي‌شوند و گاه دستورالعمل يا بخش‌نامه‌‌اي هم براي جلوگيري از اينگونه حوادث صادر مي شود. پس از مدتي نيز همه چيز رنگ باخته و فراموش مي‌شود و روز از نو و روزي از نو. صنعت ساختمان نيز از اين قاعده مستثني نيست. وضعيت ساخت و سازها در اغلب شهرها با حداقل استاندارد فاصله‌ي زيادي دارد؛ كيفيت پايين مصالح ساختماني، عدم رعايت نكات مهم اجرايي، عدم نظارت صحيح و … موجب شده همه دست به دعا شويم تا خداوند از وقوع زلزله، اين واقعه‌ي بسيار طبيعي، جلوگيري كند. غافل از اينكه چيزي كه بايد ما را بترساند، نه زلزله بلكه ساختمان‌هايي است كه زير سقف آن زندگي مي‌كنيم. در طول ساليان گذشته و پس از زلزله‌هاي بزرگ و پر تلفات، توجهات براي چندمين بار به كيفيت پايين ساخت و سازها جلب مي شود. جلسات متعددي تشكيل شده و آيين نامه ها بازنگري مي گردد. قوانين سخت گيرانه تري هم براي فعالين صنعت ساختمان وضع مي شود؛ اما عملاً مي‌بينيم نه تنها وضع كيفي ساختمان‌هاي جديد بهتر نمي‌شود بلكه سازه‌هاي قديمي‌تر عملكردي به مراتب بهتر دارند.

ايراد چيست؟

به عنوان يكي از فعالين اين عرصه عقيده دارم مهمترين معضل صنعت ساختمان، گسترش فرهنگ بي تفاوتي، مال‌دوستي، عدم مسئوليت پذيري و باور نداشتن به تخصصي بودن اين صنعت است. در اين رشته متاسفانه همه متخصص هستند. مالكين با اصرار و چانه زني به راحتي در طراحي ساختمان‌ها دخالت مي‌كنند و در نهايت چيزي را كه از نظر مالي به نفع آنهاست اجرا مي‌كنند كه صد البته با طرح اوليه فاصله‌ي بسياري دارد. مجريان براي كاهش هزينه ها و سود بيشتر نيروهاي كم تجربه را به كار مي‌گيرند و از مصالح كم كيفت با قيمت‌هاي نازل استفاده مي‌كنند. نكته هاي بديهي در اجراي ساختمان ها به راحتي ناديده گرفته مي‌شود و در صورت اعتراض به اين وضعيت، تنها با اين پاسخ مواجه مي شويم كه: »ما سال‌ها تجربه داريم و هميشه اينطور مي‌سازيم و تا حالا هم اتفاقي نيفتاده است!« وضعيت نظارت‌ها هم كه ديگر جاي بحث ندارد. تنها مي‌توان به اين نكته اشاره كرد كه بسياري از ناظرين حتي تا مرحله‌ي پايان كار، نشاني ساختمان تحت نظارت خود را نمي‌دانند. نتيجه‌ اين كه در سرپل‌ذهاب چند صد انسان بي‌گناه در زير آوار همين ساختمان‌هاي نوساز چندين طبقه كه تصور مي‌كردند آشيانه‌اي قابل اعتماد براي خود و خانواده‌شان مهيا كرده‌اند، به سوي معبودشان پر كشيدند.

متاسفانه مشكل ساخت و سازها در مركز استان به مراتب حادتر است و همه اذعان دارند اگر خداي ناكرده كانون اين زلزله كمي به كرمانشاه نزديك‌تر بود چه فاجعه‌اي رخ مي‌داد. حتي برخي سازه‌هاي به اصطلاح مقاوم و مهندسي ساز، در برابر اين لرزش كوچك كه در كرمانشاه رخ داد تاب نياوردند و دچار تغيير شكل شدند. از جمله برخي بلوك‌هاي يكي از مجتمع هاي مسكن مهر كرمانشاه كه عليرغم هياهوي فراوان در مورد مسكن‌هاي مهر از قول معاون وزير راه و شهرسازي: »نمي‌توان چشم‌ها را بر روي مشكلات مسكن مهر بست«. و باز هم به گفته‌ي ايشان: »بايد وضعيت مسكن‌هاي مهر را دوباره بررسي كرد و اگر داراي مشكل هستند حتي اگر ساكن دارند بايد ازجمعيت تخليه شوند.«

اما چندي پيش تعدادي از ساكنين يكي از مجتمع‌هاي مسكن مهر كرمانشاه، ضمن دعوت از نشريه براي بازديد از محل، اظهار داشتند بر اثر زلزله‌هاي اخير، ديوار ساختمان‌شان مقداري كج شده. ابتدا اين مطلب برايمان باور پذير نبود اما پس از بازديد مشاهده شد ديوار بتني اين ساختمان از حالت قائم و شاقولي خارج شده و به وضوح قابل تشخيص است. براي جلوگيري از وحشت ساكنين مطلب به صورت فوري و خصوصي با يكي از اعضاي هيئت مديره‌ي اين مجتمع مطرح شد و ضمن بازديد مقرر گرديد مشكل از طريق هيئت مديره، با مسئولين امر در ميان گذاشته شود تا اگر خطري ساختمان را تهديد مي‌كند، در اسرع وقت نسبت به مقاوم سازي و رفع ايراد آن اقدام شود. به منظور احقاق حقوق مردم، نشريه شهرمن نسبت به پيگيري مطالبات ساكنين مجتمع از طريق سازمان نظام مهندسي ساختمان كرمانشاه مبادرت نمود. مسئول روابط عمومي اين سازمان ضمن اظهار اين‌كه مشكلِ به وقوع پيوسته به حوزه‌ي كاري اداره كل راه و شهرسازي استان مرتبط است، آمادگي سازمان خود را براي هرگونه همكاري و پيگيري رفع اين معضل اعلام نمود. پس از تماس با مسئول روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه اظهار شد موضوع در اولويت و به سرعت پيگيري خواهد شد و شماره تماس مدير مسكن و ساختمان اين اداره كل در اختيار نشريه قرار گرفت. پس از طرح موضوع مقرر شد در اسرع وقت تا روز دوشنبه 25 دي ماه گروهي از كارشناسان اين اداره از بلوك مورد بحث بازديد و نتيجه را گزارش نمايند كه تا آخرين لحظه پيش از چاپ اين شماره هنوز پاسخي به دفتر نشريه ارسال نشده است.

نشريه بنا به وظيفه خود نسبت به پيگيري مطالبات مردم تا حصول نتيجه اقدام خواهد كرد و به محض دريافت پاسخ، گزارش آن براي آگاهي عموم انشاا… در سايت و كانال تلگرامي نشريه و نيز شماره آينده منتشر خواهد گرديد.

نام مجتمع مذكور به جهت روشن شدن موضوع و جلوگيري از تشويش اذهان عمومي محفوظ مي‌باشد.