منوی دسته بندی
پایگاه‌اطلاع‌رسانی

برگزاري ‌نخستين ‌اسبواره‌ي ‌انجمن ‌نژادي ‌اسب‌ کرد‌ در‌ کرمانشاه

شهرمن / شماره 49 / 12 تیر1397

photo-shahreman_970401_22

برگزاري ‌نخستين ‌اسبواره‌ي ‌انجمن ‌نژادي ‌اسب‌ کرد‌ در‌ کرمانشاه

 

شهرمن- مينا بهرامي تبار

نخستين اسبواره انجمن نژادي اسب کرد با حضور اساتيد جامعه‌ي پرورش دهندگان اسب ايراني و مسئولان استاني در باشگاه سوارکاري فرجام برگزار شد. در اين برنامه اساتيد و چهره هاي شناخته شده ي کشور مانند بابک شکي خان، دکتر عبدالجليل قيادي و هوشنگ افشاري و بسياري از پيشکسوتان عرصه‌ي پرورش اسب و مردم علاقه مند استان حضور داشتند.

معاون امور دام و طيور سازمان جهاد کشاورزي استالن کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار شهرمن، در خصوص انجمن نژادي اسب کرد گفت: اين انجمن اولين انجمن نژادي اسب کرد است که در استان ثبت شده است. انجمن هاي ديگري هم مانند انجمن نژاد اسب عرب، ترکمن و … هم تشکيل شده و اميدواريم اينها در ارتباط باشند و براي بهبود کارها با يکديگر همکاري داشته باشند. بهرام خاني افزود: خوشبختانه شاهد هستيم که امروزکرمانشاه درميان انجمن هاي کشور حضوري پررنگ دارد. وي اظهار داشت: دولت در حال واگذاري بسياري از فعاليت ها به همين انجمن هاي مردم نهاد است. اميدواريم اين انجمن ها به آن سطح  و اعتماد به نفس برسند که کارهايشانphoto-shahreman_970401_21 را به دست خودشان به انجام برسانند. ما هم در جهاد کشاورزي تا آنجايي که بتوانيم آنها را حمايت مي کنيم. وي در خصوص حوزه‌ي اختيارات انجمن ها تأکيد کرد: بخش حاکميتي کار بايد به خاطر حمايت ها و راهبري، در اختيار دولت باشد اما بخشي که مربوط به تسري گري است مثل برگزاري جشنواره ها، مسابقات و… را ما مي توانيم به انجمن ها واگذار کنيم. معاون اجتماعي استانداري کرمانشاه نيز در گفتگو با شهرمن، يکي از سياست هاي دولت در مورد سازمان هاي مردم نهاد را توسعه‌ي کمي و کيفي دانست و بيان کرد: در استان کرمانشاه از سال 92، 165 سازمان مردم نهاد وجود داشت اما هم اکنون 409 سازمان مردم نهاد در استان فعال هستند. عليرضا گودرزي اظهار داشت: انجمن اسب کرد هم يکي از همين سازمان هايي است که مجوز گرفته و امروز افتخار مي کنيم که شاهد برگزاري چنين برنامه ي خوبي توسط اين انجمن هستيم که با هدف صيانت از اسب کرد که ميراث گذشتگانمان است و در دنيا مطرح مي باشد، تلاش مي کند.

وي با بيان اينکه برگزاري چنين برنامه هايي باعث ايجاد نشاط در جامعه مي گردد تأکيد کرد: متوليان امر بايد به برگزاري اين برنامه ها کمک کنند ما نيز خود را موظف مي دانيم از همه‌ي سازمان هاي مردم نهاد حمايت کنيم. لازم به ذکر است، سخنراني اساتيد و دو نفر از اعضاي انجمن نژادي اسب کرد، قرائت بيانيه توسط اساتيد، اجراي حرکات نمايشي با اسب توسط سوارکاران، دور افتخار توسط سوارکاران به مناسبت افتتاح رسمي انجمن نژادي اسب کرد، ارائه‌ي نظرات کارشناسي توسط اساتيد به سوارکاران، اجراي گروه رقص محلي و گروه موسيقي و برنامه‌ي آتش بازي، بخش هاي مختلف اين برنامه بود.

لینک گزارش تصویری